Skip til primært indhold

Beskrivende radiograf

Her på Røntgenafdeligen uddanner vi radiografer til beskrivende radiografer. Radiograferne uddannes til at beskrive røntgenbilleder som foregår med både teoretisk undervisning og undervisning her på afdelingen.

Du kan læse mere om uddannelsen og arbejdet som Beskrivende Radiograf

Uddannelse til Beskrivende Radiograf

Se artikel om arbejdet som Beskrivende Radiograf

Historien om Beskrivende Radiografer i Danmark og opstarten i Vejle

Efteråret 2001

I efteråret 2001 fik den administrerende overlæge på røntgenafdelingen, Vejle sygehus den idé, at radiografer med nogen oplæring ville kunne erstatte en læge på udvalgte undersøgelser. Dette kunne løse et evt. fremtidigt lægeproblem.

Lægerne kunne se fordele i at radiograferne tog del i deres arbejdsopgaver. Der ville blive mere tid til at lave de større og mere komplekse undersøgelser, og mere tid til at fordybe sig og derved skabe mulighed for mere fagudvikling og lign. Det ville også være med til at holde ventelisterne nede på et acceptabel niveau, og medvirke til mindre stresstærskel og negative vibrationer, som en venteliste forårsager.

November 2001

I november 2001 besluttede Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus at indføre beskrivende radiografer i skelet og ultralyd undersøgelser. Uddannelsen til beskrivende radiografer i knogler skulle foregå på universitetet i Birmingham.

Målet var at radiograferne skulle blive lige så gode diagnostikere som lægerne, dog indenfor et mere begrænset felt, og deltage i oplæring af yngre læger. De skulle dog ikke glemme deres radiografarbejde (Forsvandt "håndværket" ville afdelingen miste fleksibiliteten).

December 2002

I december 2002 blev afdelingen godkendt som uddannelsessted.

Juli 2003

I Juli 2003 afsluttede de 2 ultralydsradiografer deres oplæring med en eksamen

December 2003

I december 2003 startede 4 forventningsfulde radiografer uddannelsen til beskrivende radiograf i knogler på Universitetet i Birmingham.

Foråret 2005

3 beskrivende radiografer i knogler blev færdige med det perifere skelet i foråret 2005.

2007

De har efterfølgende i 2007 taget 2. del af den beskrivende radiografuddannelse i det axiale skelet.

Foråret 2008

De blev færdige i foråret 2008 og har nu deres ”Diploma in Image reporting”.

Her er vi nu

Afdelingen har efterfølgende haft flere under uddannelse, herunder også en fra Færøerne. Der er på nuværende tidspunkt (August 2020) 8 færdiguddannede beskrivende radiografer i det perifære skelet, hvoraf de 5 også er uddannet i det axiale skelet, fordelt 2 på Middelfart Sygehus og 6 på Vejle Sygehus.

Nogle af de Diplom uddannede beskrivende raiografer beskriver muskuloskeletale CT-scanninger under kontrasignering, hvortil der er udarbejdet et internt uddannelses set-up.

Den ene af de Diplom uddannede beskrivende radiografer beskriver også MR scanninger af columna under kontrasignering, og er involveret i opbyggelsen af og som underviser i den danske uddannelse af beskrivende radiografer ved Syddansk Universitet.

Dette har afdelingen opnået

 • Vi har opnået den ønskede fleksibilitet til gavn for afdelingen.
 • Radiograferne beskriver knogler af det perifere og axiale skelet på lige fod med radiologerne.
 • Nogle af radiograferne beskriver udvalgte CT og MR undersøgelser til kontrasignering.
 • Lægerne har fået mere tid til specialundersøgelserne til gavn for patienterne.
 • Et fagudviklingstilbud til radiografer.
 • Et arbejdsmiljø med flere personalegrupper, der kan varetage de samme opgaver er positivt for fagligheden i afdelingen.
 • Et bedre samarbejde på kryds af faggrupperne.
 • Tilfredshed fra vore samarbejdspartnere.
 • Kvaliteten af beskrivelserne er i orden.
 • Øget billedkvalitet
 • Kortere ventetider på svar for røntgenundersøgelser.
 • En økonomisk gevinst for sygehuset og regionen.
 • Bedre samarbejde med sygehusets ortopædkirurger og fagligt løft.
 • Et uddannelsesopsæt i knogler for yngre læger som varetages af beskrivende radiografer.
 • Et kvalitetssikringsopsæt for beskrivende radiografer, så kvaliteten opretholdes.
 • Flere kvalitetssikringsopsæt, således at billedkvaliteten opretholdes og udvikles (visuel kontrol gruppe, billedoptimering osv.)
APPFWU01V