Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Mammografiafsnittet

Henvisning

I Mammografiafsnittet modtager vi kun henvisninger på kvinder over 25 år. Kvinder under 25 år samt kvinder med mistanke om infektion skal henvises til Mammaambulatoriet (Organkirurgisk Ambulatorium). Mænd uanset symptomer skal ligeledes henvises til Mammaambulatoriet.

Ved begrundet mistanke om brystkræft henvises patienten til et kræftpakkeforløb, og patienten skal senest begynde udredning på 7. kalenderdag fra datoen på modtagelsen af henvisningen til sygehuset.

Når du ringer og melder en kræftpakke, er det en lægesekretær i Mammografiafsnittet, du taler med, og denne skal have information om cpr.nr., navn, telefonnummer på patienten og henvisende læge, og om hvorvidt patienten modtager post i e-boks.

Henvisende læge sender elektronisk henvisning til Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus. Når vi modtager henvisningen, vil patienten blive indkaldt via e-boks. Hvis patienten ikke modtager e-boks vil lægesekretæren kontakte patienten telefonisk.

Såfremt det er uden for åbningstiden sendes henvisning, hvori det er anført, at patienten ønskes i et kræftpakkeforløb.

I disse accelererede forløb vil det være en stor fordel for afviklingen i sygehusregi, at FMK afstemmes af henvisende læge i forbindelse med henvisningen af patienten i pakkeforløb.

Visitering

Når en røntgenhenvisning modtages i Mammografiafsnittet visiteres denne af en mammaradiolog ud fra de angivne kliniske oplysninger. Det er meget vigtigt med en grundig beskrivelse af objektive fund. Visiterende læge annullerer kræftpakkeforløbet ved manglende indikation.

Ved begrundet mistanke om brystkræft skal anføres hvilke alarmsymptomer, der er til stede:

 • Palpatorisk suspekt tumor (en palpatorisk suspekt tumor er typisk hård, irregulært afgrænset og fikseret til omgivende væv, hud eller fascie).
 • Nytilkommen suspekt papilretraktion
 • Nytilkommen hudindtrækning
 • Papil/areolaeksem/ulceration (obs. morbus Paget)
 • Klinisk suspekte aksillære lymfeknuder
 • Billeddiagnostisk suspekt forandring eksempelvis fundet ved mammografiscreening eller ved undersøgelse hos privat praktiserende radiolog
 • Søgen efter ukendt primær tumor (bioptisk verificerede aksilmetastaser)
   

Kvinder, hvor de kliniske tegn ikke giver mistanke om kræft, får som udgangspunkt tid inden for 30 kalenderdage.

P.t. har vi desværre lang ventetid, og kan derfor ikke overholde ovenstående.

 

Vi visiterer i henhold til DBCG-retningslinjer:

DBCG-retningslinjer

Mammografiafsnittes telefonnummer: 79 40 69 21

Mandag til torsdag kl. 8.00-15.00.

Fredag kl. 8.00-14.30

 • Patienter, der får konstateret mammacancer, opstartes i et kræftpakkeforløb , og patienten medgives tid i Mammaambulatoriet (*Organkirurgisk Ambulatorium).
 • Patienter, der får foretaget biopsi af formentlig benign tumor (B2 og B3), får tid til svar i Mammaambulatoriet eller tilsendes svar direkte fra Mammografiafsnittet om benignt fund. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at svaret er malignt, kontaktes patienten telefonisk om svar og patienten opstartes i et kræftpakkeforløb og informeres om tid i Mammaambulatoriet.
 • Patienter med andre problemstillinger, hvortil der kræves kontrol i Mammaambulatoriet medgives tid hos disse.

*Mammaambulatoriet er en underafdeling af Organkirurgisk Afdeling.

Henvisningens indhold

En forudsætning for et vellykket og hurtigt forløb er, at henvisningen indeholder oplysninger om tilstedeværelsen af et eller flere af ”alarmsymptomerne” og objektive fund.

Af hensyn til tilrettelæggelse af det hurtigst mulige udredningsforløb, er det vigtigt, at henvisningen kort rummer relevante data vedrørende comorbiditet.

Tentativ diagnose gerne i form af en ICPC-kode. Diagnose i "Særlige forhold" brystkræft, obs. pro. (udløser brystkræftpakken).

 • Hvilke årsager der er til, at kvinden henvender sig
 • Udførlig beskrivelse af palpationen af begge bryster med grundig beskrivelse af eventuel tumor samt regionale lymfeknudestationer
 • Dispositioner
 • Har patienten deltaget i den almindelige mammografiscreening for kvinder mellem 50 og 69 år, og eventuelt resultatet heraf ?
 • Har kvinden en forudgående anamnese med lidelser i mammae?
 • Hvad har man fra praktiserende læges side fortalt kvinden?
 • Comorbiditet
 •  Anvendelse af antikoagulation

Chefoverlæge

Jakob Møller

jakobmoeller@rsyd.dk

Chefradiograf

Pica Ann Blackburn Andersen

pica.ann.blackburn.andersen@rsyd.dk

Ledende lægesekretær

Berit Andersen

berit.andersen@rsyd.dk

Mammaradiologer

Overlæge Grethe Myrtue

Overlæge Lone Rasmussen

Afdelingslæge Nikolaj Friis Hansen

Lene Søndergaard
lene-soendergaard@dadl.net.dk

 

Mammografiafsnittets telefonnummer 79 40 69 21                                      
Mandag til torsdag kl. 8.00-15.00.

Fredag kl. 8.00-14.30

Mail: mammografi@rsyd.dk

APPFWU02V