Skip til primært indhold

Fødsel

Smertelindring ved fødsel

Når man er smertepåvirket ved fødslen, kan det være svært at rumme en verbalt overleveret information om mulighederne for smertelindring samt de fordele og ulemper der kan være forbundet med de forskellige metoder. Beslutningshjælperen er udviklet med det formål at skabe en overskuelig og ensartet information til de gravide og fødende, og således ruste den fødende til at træffe en beslutning om valg af smertelindring på et fyldestgørende grundlag.

Beslutningshjælperen indeholder en tidslinje over fødslens faser og de smertelindringsmuligheder der er relevante i de givne faser. Ligeledes er metoderne inddelt i medicinske- og ikke-medicinske metoder.

De gravide introduceres til Beslutningshjælperen i graviditeten til Forældre- og Fødselsforberedelse og er tilgængelig i app’en Mit Sygehus. Herved forventes det, at de gravide allerede inden fødslen har orienteret sig i mulighederne og under fødslen vil opleve mødet med Beslutningshjælperen genkendeligt og overskueligt.

Fagområde     

Behandling

Valgmuligheder                       

  • Ikke-medicinsk smertehåndtering - Akupunktur, steriltvandspapler, massage, varme og hypnose
  • Ikke-medicinsk smertelindring - Badekar/brusebad
  • Ikke-medicinsk smertehåndtering - Rebozo/ bevægelse
  • Medicinsk smertelindring i tidlig fødsel - Morfin
  • Medicinsk smertelindring - Pudendusblokade
  • Medicinsk smertelindring - Sove-cocktail
  • Medicinsk smertelindring - Epiduralblokade 

Indeholder forberedelsesark

Nej

Udviklet af      

Sygehus Sønderjylland, Åbenrå

Kvindesygdomme og fødsler 

Ansvarlig         

Specialeansvarlig,  Katrin Löser

Version            

 1

Seneste opdatering eller review      

2020

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Smertelindring under fødsel (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 4 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

12 ud af 13 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V