Skip til primært indhold

Tyktarmskræft

Adjuverende behandling

For patienter med tyktarmskræft er der flere muligheder for forebyggende behandling med henblik på at mindske risikoen for tilbagefald. Behandlingerne har dog forskellig effekt samt forskellige mulige bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver inddraget i beslutningen om den rette behandling eller fravalg af behandling.

Fagområde   

Tyktarmskræft

Valgmuligheder

  • Kemoterapi - tostofsbehandling (oxaliplatin)
  • Kemoterapi - enkeltstof (capecitabin-tabletter)
  • Ingen kemoterapi

Indeholder forberedelsesark

Ja                     

Udviklet af  

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed, Sjællands Universitetshospital

Ansvarlig

Overlæge Peter Clausager Petersen

Version

1

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Adjuverende behandling (pdf), med et påført vandmærke. 

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

15 ud af 17 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V