Skip til primært indhold

Forsker skal undersøge effekten af en særlig rygbehandling

I et nyt studie skal en ph.d.-studerende fra Rygcenter Syddanmark i Middelfart undersøge effekten af en behandling, der kan hjælpe patienter, som har smertefulde sammenfald i ryggen.

Hænder fylder cement i kanyle

Projektet er begyndt i år. Og om cirka ét år ligger de endelige resultater klar. Resultater, der kan få stor betydning for en særligt sårbar gruppe patienter.
- Det er vigtigt, fordi vi har med en patientgruppe at gøre, der har det ret skidt. Og som har mange smerter. Og hvis vi kan fjerne bare nogle af deres smerter, forbedrer vi deres livskvalitet, siger forskeren bag projektet, Line Adsbøll Wickstrøm, der er forsøgsansvarlig læge og ph.d.-studerende hos Rygcenter Syddanmark.

I et tæt samarbejde med Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og en række sygehuse landet over skal hun undersøge den præcise effekt af den såkaldte vertebroplastik-behandling, som typisk bliver tilbudt patienter med knoglemarvskræft, der har fået sammenfald i ryggen. Sammenfald, der betyder, at patienterne får en tiltagende foroverbøjet holdning, som skaber flere smerter i ryggen, fordi kroppens tyngdepunkt bliver flyttet.

Hurtig smertelindring

Med en vertebroplastik-behandling får patienterne under en operation sprøjtet en mindre dosis cement ind i ryggen, og det kan i nogle tilfælde gøre en forskel, viser de foreløbige erfaringer fra mange rygkirurger, der tilbyder behandlingen.
- Meget tyder på, at vertebroplastik-behandlingen giver en forholdsvis hurtig smertelindring til de her patienter, fordi man stabiliserer sammenfaldet i ryggen, som dermed ikke bliver forværret, fortæller Line Adsbøll Wickstrøm.

Der er dog begrænset med fyldestgørende forskning på området, og håbet er derfor, at ph.d.-projektet kan fastslå, om vertebroplastik-behandlingen rent faktisk har den effekt, som kirurger vurderer, at den har.
- Hvis det lykkes os at gennemføre det her, står vi med et projekt, der kan vippe evidensen, fordi der ikke er lavet noget tidligere med samme pondus. Det kan få en effekt på verdensplan.

Patienter fra otte sygehuse

I alt vil 100 patienter – fra otte forskellige sygehuse og alle hæmatologiske afdelinger i Danmark - deltage i forskningsprojektet. Den ene halvdel får indledningsvis en vertebroplastik-behandling, mens den anden halvdel i fire uger gennemgår en mere traditionel behandling i form af smertestillende medicin og strålebehandling, der kan mindske smerterne. Er den sidstnævnte gruppe patienter stadig plaget af smerter efter fire uger, får de tilbudt en vertebroplastik-operation.

Undervejs i projektet besvarer deltagerne to gange spørgeskemaer om deres helbred, smerter og gener i ryggen – for den ene halvdel efter operationen, for den anden halvdel efter den traditionelle behandling – og på den måde kan forskerne fastslå hvilken af behandlingerne, der har den største effekt.

Line Adsbøll Wickstrøm forventer, at alle data i ph.d.-projektet er indsamlet i slutningen af 2022. Men allerede i løbet af det næste halve år begynder hun at få de første fingerpeg af, i hvilken retning det går.
- Jeg forventer, at vi på den anden side af projektet kan tilbyde denne gruppe et alternativ til den behandling, de får i forvejen. Og at vi på den måde kan hjælpe dem og øge deres livskvalitet, siger hun.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V