Skip til primært indhold

Lægen besøger lægen til stor gavn for patienterne

I et stort projekt mødes specialister fra Sygehus Lillebælt med praktiserende læger for at lægge en plan for behandlingen af patienter. Projektet er netop blevet støttet af Novo Nordisk Fonden.

Flemming Hald

Flemming Hald, cheflæge på Hjertesygdomme på Vejle Sygehus, er én af skaberne af "Kys Frøen".

Nyskabende, ambitiøst - og rigtig godt for patienterne, der får et endnu bedre behandlingsforløb.

Sådan lyder nogle af de tillægsord, som initiativtagerne selv bruger om et stort projekt, hvor læger fra Sygehus Lillebælt og praktiserende læger mødes for i fællesskab at drøfte - og lægge en plan for behandlingen af en lang række patienter. Novo Nordisk Fonden har for nylig bevilliget 3,5 millioner kroner til at udvikle og udbrede projektet yderligere.
- Det er fantastisk, at vi har fået den bevilling. På sygehuset har vi en meget lang tradition for at samarbejde tæt med de praktiserende læger. Og det her skulle gerne være med til at sikre endnu mere tilfredse patienter, der får nogle bedre forløb, siger cheflæge på Hjertesygdomme på Vejle Sygehus, Flemming Hald.

To timer gør en stor forskel

Projektet, der bærer navnet ”Kys Frøen”, er baseret på de gode erfaringer fra et pilotprojekt, som blev sat i søen i 2019 i et samarbejde mellem læger fra Sygehus Lillebælt og en række praktiserende læger.

Her besøgte specialister fra sygehuset i to timer hver tredje uge to lægehuse i Trekantområdet. Under møderne drøftede lægerne sammen en række patienters videre behandling. Det kunne være en yngre hjertepatient, hvor Flemming Hald som hjertespecialisten og kollegaen i lægehuset diskuterede, om patienten fortsat skulle have blodtrykssænkende medicin, eller om patienten skulle til anden behandling på sygehuset.

Erfaringerne viste, at man i mange tilfælde kan lægge en plan til gavn for patienten, der betyder, at patienten ikke behøver at komme på sygehuset. Ganske enkelt fordi små justeringer – som specialisten kan være med til at lægge – kan gøre en stor forskel.
- Når man sidder sammen og gennemgår behandlingsforløbet, siger man måske: ”Den her patient skal have det her lægemiddel, så vi kan behandle patientens diabetes endnu bedre”. Eller også er det måske ikke nødvendigt med det lægemiddel i den situation. De patienter, man gennemgår, får optimeret deres behandling, så man i mange tilfælde kan undgå at komme på sygehuset til yderligere undersøgelser eller behandlinger, fortæller professor Jens Søndergaard fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet, som har været med til at udvikle ”Kys Frøen”.

Et fast tilbud i fremtiden

Kollegaen, lektor på Forskningsenheden for Almen Praksis, Merethe Kirstine Andersen, er enig.
- Pilotprojektet viste, at alle parter fik stor glæde af tilbuddet. Der bliver lavet en god, fælles plan, som alle parter føler sig trygge ved. Specialisten har ekspertviden, mens den praktiserende læge kender patienten og ved, hvad patientens livsomstændigheder ellers er. Og lægen ved, hvad patienten ville kunne i den givne situation, siger hun.

Planen er, at omkring 30 læger fremadrettet skal deltage i projektet, hvor læger fra de medicinske og hjertemedicinske afdelinger i Vejle og Kolding skal besøge lægehusene i sygehusenes nærområder. ”Kys Frøen” bliver samtidig et forskningsprojekt, hvor en læge skal lave relevant ph.d.-forskning om konceptet.
- Vi håber, at det over tid kommer til at køre som et fast tilbud, hvor man som praktiserende læge har den her mulighed, som man i perioder kan melde sig til, siger Merethe Kirstine Andersen.

God læring for begge læger

Håbet er også, at konceptet kan udbredes til andre sygehuse i landet og dermed være med til – samlet set – at mindske noget af det pres på landets sygehuse, der er i disse år, hvor stadig flere patienter skal behandles.
- På den her måde får vi som læger snakket om de patienter, der er komplekse, og næste gang, der kommer en patient med et lignende forløb, kan den praktiserende læge bedre håndtere det og ved, hvad der præcist skal gøres. Så der er meget læring i det, og det giver et godt kendskab og en god respekt for hinandens arbejde, forklarer Flemming Hald.

Jens Søndergaard fortæller, at der i det hele taget er masser af fordele forbundet til ”Kys Frøen”.
- Mine forventninger er, at vi vil få mere tilfredse praktiserende læger og mere tilfredse sygehuslæger og, vigtigst af alt, også mere tilfredse og bedre behandlede patienter. Der er simpelthen så mange gode ting ved det her projekt.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V