Skip til primært indhold

Det nationale Rygsymposium 2023

Her på siden kan du læse information om "Det nationale rygsymposium 2023" som finder sted onsdag den 6. september 2023 på Milling Hotel Park i Middelfart

Nyttig information

Det Nationale Rygsymposium 2023 samler endnu en gang vigtig viden for alle klinikere på rygområdet. Vi bygger oven på erfaringerne fra det første symposium 2021, og fastholder et klinisk fokus med oplæg som er inspirerende og direkte anvendelige i deltagerens praksis efterfølgende. Vi har sammensat et program med oplæg fra patienter, erfarne klinikere og visionære forskere fra ind- og udland, som med udgangspunkt i egen forskning og praksis vil være med til at belyse, hvordan vi bedst håndterer rygpatienter på tværs af sektorer.

For at sikre sammenhængende patientforløb er der behov for større indbyrdes kendskab og samarbejde mellem aktørerne på rygområdet. Det Nationale Rygsymposium har derfor repræsentation fra en bred vifte af aktører på tværs af faggrupper fra både primær- og sekundærsektor.

Det Nationale Rygsymposium henvender sig til alle faggrupper på tværs af sektorer som har berøring med rygområdet. Herunder kiropraktorer, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker m.fl..

Michael Pedersen. Tidl. journalist.
”Efterladt på perronen”- Fortælling om en rygpatients forløb

Camilla Rossen, Forskningsansvarlig sygeplejerske, ph.d. Institut for Klinisk Medicin, Silkeborg.
Udfordringer i tværsektorielle forløb og mulig (digital) løsning

Anna Sofia Simula, ph.d., Oulu University
Hvordan giver vi god sammenhængende og evidensbaseret information til patienten – Effekten af en folder

Kjartan Vibe Fersum, Ass. professor, ph.d., University of Bergen
Håndtering af psykologiske faktorer i klinikken & resultater fra RCT’er af Kognitiv Funktionel Terapi

Ole Kudsk Jensen, tidl. leder Forskningsenhed for Sygemeldte , ph.d., Rygcentret Silkeborg
Den sygemeldte rygpatient - læring og perspektiver fra 12 års dansk forskning i tværfaglige interventioner.

Eftermiddags parallel sessioner:

Session 1 (sal plenum): Håndtering af psykologiske faktorer i klinikken
Kjartan Vibe Fersum, Ass. Professor, ph.d., University of Bergen

Session 2 (grupperum): Hvem skal opereres for spinal stenose og diskusprolaps - og hvornår? Mikkel Østerheden Andersen Professor rygkirurgi, Rygcenter Syddanmark

Session 3 (sal plenum): Rygsmerter hos børn & unge – forskelligt fra voksne?
Mikkel Konner, Specialkiropraktor / Stine Haugaard Pape, fysioterapeut / Casper Nim, ph.d., Rygcenter Syddanmark

Session 4 (grupperum): Medicinsk smertebehandling af rygpatienter – hvad gør vi i praksis?
Tommy Grøndahl, overlæge, Smertecenter Middelfart

08:00 Registrering, kaffe og morgenmad

08:40 Velkomst

08:55 ”Efterladt på perronen” – Fortælling om en rygpatients forløb, Michael Pedersen

09:30 Tværsektorielle forløb for mennesker med lænderyglidelse – udfordringer og mulig (digital) løsning, Camilla Rossen, Forskningsansvarlig sygeplejerske, ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Silkeborg

10:15 Kaffe, te og snacks

10:45 Patient education booklet to support evidence-based low back pain care in primary care, Anna Sofia Simula, ph.d., Oulu University

11:30 Kognitiv Funktionel Terapi – Resultater og perspektiver, Kjartan Vibe Fersum, Ass. professor, ph.d., University of Bergen

12:15 Frokost

13:15 - 14.50 Parallel sessioner (Spor 1 og 2)

13:15
Spor 1 (sal plenum): Håndtering af psykologiske faktorer i klinikken, Kjartan Vibe Fersum, Ass. Professor, ph.d., University of Bergen

Spor 2 (grupperum): Hvem skal opereres for spinal stenose og diskusprolaps - og hvornår?, Mikkel Østerheden Andersen Professor rygkirurgi, Rygcenter Syddanmark

14:00 - 14.05: Pause til at skifte rum

14.05
Spor 1 (sal plenum): Rygsmerter hos børn & unge – Forskelligt fra voksne? Mikkel Konner, Specialkiropraktor/ Stine Haugaard Pape, fysioterapeut/Casper Nim, ph.d., Rygcenter Syddanmark

Spor 2 (grupperum): Medicinsk smertebehandling af rygpatienter – hvad gør vi i praksis?, Tommy Grøndahl, overlæge, Smertecenter Middelfart
 
14.50 Kaffe, te, kage

15:20 Den sygemeldte rygpatient - læring og perspektiver fra 12 års dansk forskning i tværfaglige interventioner, Ole Kudsk Jensen, tidl. leder Forskningsenhed for Sygemeldte, ph.d., Rygcentret Silkeborg

16:05 Afrunding

Moderator: Morten Høgh, Lektor, ph.d., Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Hvornår: Onsdag den 6. september 2023

Hvor: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Pris: 993 DKK (incl. moms) og 795 DKK (excl. moms)

Prisen inkluderer fuld forplejning

Peter Thinggaard
mail: Peter.thinggaard2@rsyd.dk

 

Klinisk workshop i Kognitiv Funktionel Terapi til patienter med rygsmerter

I forlængelse af Det Nationale Rygsymposium 2023 afholdes en workshop i Kognitiv Funktionel Terapi, for dem som ønsker at opnå kompetencer i at praktisere en individualiseret kognitiv og adfærdsorienteret behandlingstilgang til patienter med rygsmerter.

Workshoppen afholdes af Kjartan Vibe Fersum, som også holder oplæg på Det Nationale Rygsymposium 2023.

Dato: torsdag og fredag d. 7. og 8. september 2023
Sted: Milling Park Hotel, 5500 Middelfart
Pris: 3118 DKK (ex moms DKK 2495)

Tilmelding: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=42d5bd4c-7bc3-4edd-b1f8-721a39420c5d&r=KursusValg.aspx?id=98190

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende emner vil blive afdækket på workshoppen:

1)    Hvilke faktorer bidrager til rygsmerter

2)    Identifikation af specifikke rygtilstande

3)    Bio-psyko-sociale faktorer for er forbundet med lændesmerter

4)    Personcentreret kommunikation

5)    ”Patientens historie”; negative tanker, følelser, adfærdsmæssig respons på smerter

6)    Fysisk undersøgelse: udforskning af hvordan patientens bevægestrategier påvirker funktionen

7)    Klinisk ræsonnering

Der vil begge dage være live patientdemonstrationer, hvor Kjartan vil demonstrere hvordan CFT modellen anvendes i anamnesen, undersøgelse og i håndteringsplanen. Efterfølgende vil den kliniske ræsonnering blive gennemgået, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvem er Kjartan Vibe Fersum

Kjartan er adjunkt ved Bergen Universitet, og klinisk specialist i muskuloskeletal fysioterapi. Kjartan arbejder både med forskning og på sin egen klinik i privat praksis. Han har tidligere stået i spidsen for et norsk RCT med 3 års opfølgning, som undersøgte effekten af en kognitiv funktionel tilgang til patienter med lændesmerter sammenlignet med manuel behandling og træning. Kjartan taler forståeligt norsk, så der vil ikke være behov for at tale engelsk i undervisningen eller under de live patientbehandlinger. Kjartan er en dygtig kommunikator og kliniker, som man helt sikkert vil blive inspireret af i denne workshop.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreløbigt program

Torsdag d. 7 september 2023

08.30-09.00 Registrering og morgenmad

09.00-09.10 Velkomst

09.10-13.00 Introduktion, hvad er lændesmerter? Hvilke faktorer påvirker lændesmerter, rationale og evidens for kognitiv funktionel terapi

13.00-16.00 1 live patient demonstration, klinisk ræsonnering/ interventionsplan og diskussion.

Fredag d. 8 september 2023

08.30-13.00 Hvordan anvendes kognitiv funktionel terapi klinisk? Kommunikationstræning.

13.00-16.15 1 live patient-demonstration, klinisk ræsonnering/ interventionsplan og diskussion

Forplejning: Begge dage morgenmadsbuffet, frokostbuffet, kaffe, te, kage.

 

For yderligere information: peter.thinggaard2@rsyd.dk

Konference sal
oplægsholder
Konference sal
Deltagere ved Rygsymposium
Deltagere ved Rygsymposium
Paneldebat
APPFWU02V