Skip til primært indhold

Beslutningsstøtteværktøj i rygkirurgien

Diskusprolaps i lænderyggen påvirker livskvaliteten med smerter i benene. Kirurgi giver hurtig lindring, men på lang sigt er resultaterne ens. Et beslutningsstøtteværktøj hjælper patienter med valg, og et forsøg evaluerer dets indvirkning på rehabilitering.

Projektet

Diskusprolaps i lænderyggen er en af de mest kendte årsager til nervesmerte i benene. Tilstanden har en stor indflydelse på patienternes livskvalitet og funktionsniveau. Hos op mod 90 % af patienterne går symptomerne i sig selv igen. Sker dette ikke, tilbydes i en række tilfælde et kirurgisk indgreb.

Patienter, der opereres, viser sig at få hurtigere smertelindring og hurtigere genoptag af hverdagsaktiviteter. Men efter seks til tolv måneder kan der ikke påvises en forskel på behandlingsresultatet af henholdsvis kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling. Det understreger vigtigheden af fælles beslutningstagning, når patienter med indikation for kirurgi skal vælge, om de vil opereres eller ej.

Udvikling af et beslutningsstøtteværktøj

Beslutningsstøtteværktøj er designet til at underbygge fælles beslutningstagning. Der er ikke udviklet et værktøj til brug i rygkirurgiens konsultation mellem kirurg og patient. Det overordnede formål med dette projekt er derfor at udvikle et værktøj til nævnte målgruppe samt undersøge effekten ved at anvende det i den rygkirurgiske konsultation.

Det rygkirurgiske værktøj skal bygge på en generisk skabelon, udviklet af Center for Fælles Beslutningstagning i samarbejde med Kolding Designskole. Skabelonen adapteres til de rygkirurgiske patienter og beslutningsstøtteværktøjet skal suppleres af et IT-værktøj, der kan illustrere patienternes risiko og formodede resultater efter operation. IT-værktøjet bygger på den rygkirurgiske database, DaneSpine.

Randomiseret forsøg

Efter udvikling og pilot-test af beslutningsstøtteværktøjet, skal det indgå i et randomiseret forsøg, hvor det primære formål er at undersøge: 1) Om brug af beslutningsstøtteværktøjet øger patientinddragelsen og patienternes viden samt 2) om beslutningsstøtteværktøjet kan hjælpe til at patienterne kommer sig hurtigere (”recovery”), målt bl.a. ved en selvrapporteret smerte-score.

Ph.d. forsvaret 26.11.2021.

Projektansvarlig

Stina Brogård Andersen, Fysioterapeut, Cand.scient.san. Ph.d.

Projektpartnere

Center for Rygkirurgi og Forskning, Middelfart
Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle

Publikationer

Andersen SB, Andersen MØ, Carreon LY, Coulter A, Steffensen KD.
Shared decision making when patients consider surgery for lumbar herniated disc: development and test of a patient decision aid.
BMC Med Inform Decis Mak. 2019 Oct 4;19(1):190. doi: 10.1186/s12911-019-0906-9. PMID:31585534

Andersen SB, Birkelund R, Andersen MØ, Carreon LY, Coulter A, Steffensen KD.
Factors Affecting Patient Decision-making on Surgery for Lumbar Disc Herniation.
Spine. 2019 Jan 15;44(2):143-149. doi: 10.1097/BRS.0000000000002763. Epub 2018 Jun 26. PMID: 29952878

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU01V