Skip til primært indhold

Henvisning

I Mammografiafsnittet modtager vi kun henvisninger på kvinder over 25 år. Kvinder under 25 år samt kvinder med mistanke om infektion skal henvises til Mammaambulatoriet (Organkirurgisk Ambulatorium). Mænd uanset symptomer skal ligeledes henvises til Mammaambulatoriet.

Ved begrundet mistanke om brystkræft henvises patienten til et kræftpakkeforløb, og patienten skal senest begynde udredning på 7. kalenderdag fra datoen på modtagelsen af henvisningen til sygehuset.

Når du ringer og melder en kræftpakke, er det en lægesekretær i Mammografiafsnittet, du taler med, og denne skal have information om cpr.nr., navn, telefonnummer på patienten og henvisende læge, og om hvorvidt patienten modtager post i e-boks.

Henvisende læge sender elektronisk henvisning til Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus. Når vi modtager henvisningen, vil patienten blive indkaldt via e-boks. Hvis patienten ikke modtager e-boks vil lægesekretæren kontakte patienten telefonisk.

Såfremt det er uden for åbningstiden sendes henvisning, hvori det er anført, at patienten ønskes i et kræftpakkeforløb.

I disse accelererede forløb vil det være en stor fordel for afviklingen i sygehusregi, at FMK afstemmes af henvisende læge i forbindelse med henvisningen af patienten i pakkeforløb.

Henvisningens indhold

En forudsætning for et vellykket og hurtigt forløb er, at henvisningen indeholder oplysninger om tilstedeværelsen af et eller flere af ”alarmsymptomerne” og objektive fund.

Af hensyn til tilrettelæggelse af det hurtigst mulige udredningsforløb, er det vigtigt, at henvisningen kort rummer relevante data vedrørende comorbiditet.

Tentativ diagnose gerne i form af en ICPC-kode. Diagnose i "Særlige forhold" brystkræft, obs. pro. (udløser brystkræftpakken).

Visitering

Når en røntgenhenvisning modtages i Mammografiafsnittet visiteres denne af en mammaradiolog ud fra de angivne kliniske oplysninger. Det er meget vigtigt med en grundig beskrivelse af objektive fund. Visiterende læge annullerer kræftpakkeforløbet ved manglende indikation.

Ved begrundet mistanke om brystkræft skal anføres hvilke alarmsymptomer, der er til stede:

Kvinder, hvor de kliniske tegn ikke giver mistanke om kræft, får som udgangspunkt tid inden for 30 kalenderdage.

P.t. har vi desværre lang ventetid, og kan derfor ikke overholde ovenstående.

Vi visiterer i henhold til DBCG-retningslinjer.

Behandlingsspektrum

*Mammaambulatoriet er en underafdeling af Organkirurgisk Afdeling.

Regional brystkræft screening

Kvinder i alderen 50-70 år med bopæl i Region Syddanmark, vil hvert år få tilbudt en brystkræftscreening.

Dette styres regionalt fra Odense Universitetshospital og du kan finde mere information herom på Brystkræftscreeninger i Region Syddanmark

Du kan læse mere om brystkræftscreeninger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

APPFWU01V