Skip til primært indhold

Brystrekonstruktion og patientinddragelse

Fælles beslutningstagning i rekonstruktiv brystkirurgi handler om at skabe et bedre samlet forløb for kvinder med brystkræft og forstadier til brystkræft gennem patientinddragelse og støtte til beslutningen om valg eller fravalg af rekonstruktiv brystkirurgi på informeret baggrund.

Baggrund for projektet

I Danmark er mere end 64.000 kvinder behandlet for brystkræft og skal leve mange år efter deres kirurgiske behandling. De valg, som tages i forbindelse med behandlingen, følger kvinden resten af livet. Behandling af brystkræft og forstadier til brystkræft, varetages i stigende grad som et tværfagligt samarbejde.

Rekonstruktiv og korrektiv brystkirurgi varetages i plastikkirurgisk regi. Konkrete rekonstruktive muligheder for den enkelte kvinde og hendes præferencer afdækkes ved ambulant undersøgelse og samtaler med plastikkirurg, hvor der lægges en plan for det rekonstruktive forløb, som afstemmes med de øvrige involverede specialer ved de multidisciplinære konferencer.

Når behandlingen af brystkræft indeholder muligheden for samtidig rekonstruktiv brystkirurgi, er der megen information at forholde sig til fra de involverede specialer og flere beslutninger, som skal tages. Der er relativt kort tid til at blive afklaret og træffe beslutning om behandling og eventuel rekonstruktion, da operation i henhold til Sundhedsloves retningslinjer skal tilbydes senest 2 uger efter, at kvinden har fået sin kræftdiagnose.

Projektet

Vi ønsker i Plastikkirurgisk Sektion ved Vejle Sygehus at skabe et bedre samlet forløb for kvinder med brystkræft og forstadier til brystkræft, gennem patient inddragelse og støtte til beslutningen om valg eller fravalg af rekonstruktiv brystkirurgi på informeret baggrund.

Formålet med dette projekt om patientinddragelse og beslutningsstøtte i rekonstruktiv brystkirurgi er udvikling og implementering af struktureret anvendelse af beslutningsstøtteredskaber og vidensdeling via ambulante samtaler og korte film med dansk tale, som kan ses i eget hjem mellem de ambulante samtaler.

Projektansvarlig

Bekka Christensen, afdelingslæge, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

APPFWU02V