Skip til primært indhold

Fælles Beslutningstagning i håndteringen af fjernede kræftrelaterede tarmpolypper

Effektiv beslutningstagning for tarmkræftpatienter: Kan fælles beslutningstagning reducere overbehandling og forbedre behandlingsvalg?

Projektet

Tarmkræft er en af de mest almindelige kræftformer i Danmark. Tarmkræftscreeningen har siden 2014 øget muligheden for at tarmkræft opdages tidligere og i forbindelse med dette fjernes der flere tusinde polypper (udvækster) fra tarmen årligt, da vi ved, at disse potentielt kan udvikle sig til tarmkræft. Problemet opstår når en af disse polypper fjernes og det overraskende viser sig at indeholde en lille kræftknude, nogle gange blot få millimeter stor. Behandlingsvalget ved fund af en uventet kræft i en fjernet polyp (udvækst) i tarmen (UKFT) afføder et dilemma. Valget står mellem en større tarmoperation med fjernelse af et stykke af tarmen eller et tæt kontrolforløb grundet risiko for tilbageværende kræft. Selvom de internationale retningslinjer følges, viser internationale studier at 75% af dem, der har fået foretaget operationen ikke havde kræft i den fjernede tarm. De har derfor fået foretaget en unødvendig operation som kan indebære alvorlige konsekvenser, som blodpropper og stomi. Inddragelse af patienter i beslutningen om fjernelse af et stykke tarm eller om tæt kontrol i stedet er derfor essentielt idet der er fordele og ulemper samt konsekvenser ved hvert valg. Dette kan praktiseres vha. Fælles Beslutningstagning, som er et koncept som bygger på at den sundhedsfaglige deler sin viden om sygdom og valgmuligheder for behandling med patienten og at patientens personlige præferencer deles med den sundhedsfaglige for i fælleskab at komme frem til den rigtige beslutning for patienten. Vi kan se på danske data, at patienter i Danmark ikke inddrages systematisk i beslutninger om hvad der skal ske, når der bliver fundet kræft i en tarmpolyp og at en stor del af danske patienter overbehandles med risikofyldte kirurgiske indgreb.

Hypotesen er at, ved at inkorporere fælles beslutningstagning i samtalerne om behandlingsvalget involveres patienterne i langt større udstrækning, som resulterer i at de aktivt er med til at træffe det bedste behandlingsvalg baseret på deres personlige præferencer. Målet er at nedsætte overbehandlingen ved UKFT ved at indføre fælles beslutningstagning.

Projektet er støttet af Syddansk Universitet, Dansk Kræftforskningsfond, Sygehus Lillebælt forskningsråd og Organ- og Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle.  

Tidsplan (start/slut)

1.1.2022-30.6.2028

Projektansvarlig

Helene Juul Würtz (M.D., kirurg, PhD studerende)
Helene Juul Würtz - ORCID

Projektpartnere

Organ og Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Organkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Organkirurgisk afdeling, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus, Esbjerg
Organkirurgisk afdeling, Gødstrup Regionshospital
Organkirurgisk afdeling, Randers Regionshospital

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Karina Dahl Steffensen
Medvejledere: Professor Hans B Rahr, M.D. Jan Lindebjerg og professor Adrian Edwards

Publikationer

Anastomosis technique and leakage rates in minimally invasive surgery for right-sided colon cancer. A retrospective national cohort study. Würtz HJ, Bundgaard L, Rahr HB, Frostberg E. International Journal of Colorectal Disease 37, 701–708 (2022). https://doi.org/10.1007/s00384-022-04107-9

Metastasis from a malignant melanoma presenting as a gall bladder polyp. Würtz HJ, Detlefsen S, Ainsworth AP. Ugeskr Læger 2018;180:V01180034

Palliative treatment of malignant gastric outlet obstruction. Würtz HJ, Ainsworth AP. Ugeskr Læger 2016;178:V03160164

Senest opdateret: 30.08.2023

APPFWU02V