Skip til primært indhold

Fælles beslutningstagning ved lungestereotaksi

Fælles beslutningstagning ved valg af dosis for stereotaktisk strålebehandling af en kræftknude i lungen beliggende tæt på thoraxvæggen

Projektet

Lungekræft er en hyppig sygdom med en dårlig prognose. En del patienter med lokaliseret sygdom kan ikke opereres, men i stedet tilbydes stereotaktisk strålebehandling – en højdosis behandling med rigtig god lokal kontrol. Hvis kræftknuden sidder tæt på ribben og brystkassens muskulatur er der en øget risiko for at udvikle vedvarende smerter og/eller ribbensbrud efter behandlingen. Denne risiko kan reduceres ved at nedsætte stråledosis, men dette øger risikoen for at få et tilbagefald. Det er forskelligt fra patient til patient, om risikoen for bivirkninger eller risikoen for tilbagefald betyder mest, men patienterne bliver traditionelt ikke inddraget i valget af dosis til behandlingen.

Ved at anvende Fælles Beslutningstagning vil vi i dette projekt inddrage patienterne i valget om dosis. Med hjælp fra patienter og klinisk personale har vi fået udarbejdet en Beslutningshjælper – et beslutningsstøtteværktøj som specifikt omhandler beslutningen om valg af dosis til stereotaktisk strålebehandling af en knude i lungen.

Formålet er at undersøge, om inddragelse af dette beslutningsstøtteværktøj kan øge kvaliteten og omfanget af fælles beslutningstagning i forbindelse med lægesamtalen om stereotaktisk strålebehandling og dermed sikre øget patientinddragelse. Patienterne trækker lod om at have den primære lægesamtale med eller uden beslutningsstøtteværktøjet. Alle patienter får mulighed for at vælge mellem den højst mulige dosis (66 Gray på 3 dage) eller en lavere dosis (45 Gray på 3 dage). En række forskellige værktøjer og spørgeskemaer bruges til at evaluere effekten af beslutningshjælperen, både lige efter samtalen, men også i opfølgningstiden efter behandlingen.

Projektet er støttet af Syddansk Universitet og Region Syddanmark.

Tidsplan

Projektet begyndte med dataindsamling i november 2021. Indsamlingen fortsætter til år 2028 (op til 5 års opfølgning af hver patient).

Projektansvarlig

Thomas Leth Fink, læge og ph.d.-studerende
Thomas Leth Fink - PURE
Thomas Leth Fink - ORCID

Vejledere

Hovedvejleder Torben Frøstrup Hansen, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Charlotte Kristiansen, overlæge, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Torben Schjødt Hansen, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Rune Slot Thing, hospitalsfysiker, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle

Publikationer

Pt. ingen publikationer.

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU01V