Skip til primært indhold

Ultralydsscanning

Her finder du information om åbent UL-ambulatorium og UL-DVT

Åbent ambulatorium for Ultralyd er stadig lukket

Der kan ikke sendes henvisninger til åbent ambulatorium for ultralydsundersøgelser, men der kan i stedet tilbydes en fast tid inden for 1 uge, der dog for det meste foregår i Vejle. Dette gælder kun undersøgelser, som tidligere blev tilbudt i vores åbne ambulatorium.

Patienter til ultralydsscanning obs. DVT (kun Vejle på hverdage kl. 09.00-14.00)

Patienter i Middelfarts optageområde kan udredes i Vejle.
Gældende for patienter over 15 år med begrundet mistanke om DVT og som skønnes egnede til ambulante forløb.

Henvisningen sendes til Røntgenafdelingen Vejle og du ringer bagefter på tlf. 79 40 53 08, for at booke en tid i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 8 og 14. Efter kl.14 henvises patienterne direkte til skadestuen.

Hvis DVT afkræftes, sendes patienten hjem til forsat forløb hos egen læge.
Hvis DVT påvises, sendes patienten i AVA mhp. opstart af blodfortyndende behandling.

Ved mistanke om lungeemboli er det IKKE et ambulant forløb.

APPFWU02V