Skip til primært indhold

Røntgenundersøgelse

Her finder du information om røntgenundersøgelser og behandlingsspektrum.

Åbent knogle- og thoraxambulatorium for selvhjulpne patienter på hverdage kl. 09.00-14.00

Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart har åbent knogle- og thoraxambulatorium for selvhjulpne patienter.

På henvisningen noteres, om patienten kommer i åbent knogleambulatorium, eller ønskes indkaldt. Det noteres, om patienten er berettiget til transport.

Møder patienten ikke op i det åbne ambulatorium inden for en måned, afvises henvisningen.

Disse patienter kan ikke benytte åben ambulatorium:

  • Patienter, som har brug for tolkebistand (af hensyn til bestilling af tolk).
  • Børn under 6 år.
  • Patienter der skal have taget røntgenoptagelser af mere end to regioner.

Efter undersøgelsen

Hvis patienterne skal indkaldes til supplerende CT-skanning med henblik på cancerudredning, vil det fremgå af røntgenafdelingens beskrivelse.

Det er egen læge, der skal henvise patienten til supplerende CT-skanning. Det vil fremgå tydeligt af beskrivelsen, hvis der foreslås videreudredning med CT.

Udredning obs lungecancer foregår via Lungepakken (Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus) (lokalisationsnummer: 579 000 2006388 SKS 600805L)

Akutte patienter til Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart/Skadestue

Ønsker egen læge patienten vurderet i skadestuen, henvises patienten til skadestuen.
Formuleringen: ”Bedes efterfølgende vurderes i skadestuen” bør undgås, da patienten så i stedet skulle have været visiteret direkte til skadestuen.

Når der sendes henvisninger på akutte patienter til Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart, foretages og beskrives undersøgelsen akut. Hvis røntgen ikke viser akutte skader, må patienten gå til egen læge med henblik på opfølgning og evt. behandling.

Hvis der er brud eller andet oplagt behandlingskrævende, sendes patienten i skadestuen.
Hvis særlige forhold gør sig gældende, og patienten, trods normale forhold på røntgen, har brug for yderligere vurdering på skadestuen ved f.eks. stærke smerter, immobilitet eller causa socialis, videresender røntgenpersonalet patienten dertil.

Dagstid 8-15 (8-14 i Middelfart)
Vagttid 15-8 OBS! Fraktur i vagttid henvises direkte til skadestuen

Pneumothorax - særligt for Middelfart

Fund af pneumothorax udløser rekvisition af ambulance med henblik på akut overflytning af patienter til en akutmodtagelse – det bør overvejes, om en sådan (potentielt respiratorisk ustabil patient) i stedet bør henvises til en akutmodtagelse, og have foretaget billeddiagnostik der.

Henvisninger til røntgen af columna

Røntgen af columna tages ikke i åbent knogleambulatorium. Røntgen af columna er primært indiceret ved mistanke om osteoporotiske sammenfald. Er derudover sjældent indiceret. Se retningslinjer for henvisning til billeddiagnostik af columna.

Skolioseoptagelser og optagelse på mistanke om listhese foregår via udredning på Rygcenter Syddanmark. Henvisningen visiteres af radiolog og pt. vil blive indkaldt – hvis der ønskes en hurtig tid, kan du ringe til Røntgenafdelingen på enten Vejle eller Middelfart Sygehuse:

Vejle: 79 40 53 08
Middelfart: 63 48 44 40

Ved behov for akut undersøgelse, fx osteoporotiske sammenfald, skal røntgenafdelingen kontaktes og patienten sendes herefter til røntgen samme dag.

APPFWU02V