Skip til primært indhold

Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter, der tilbydes adjuverende strålebehandling

Brystkræft berører kvinder på mange måder, og beslutninger om efterbehandling er afgørende. Projektet fokuserer på at styrke patienternes rolle i beslutningen om strålebehandling efter operation, ved hjælp af BESLUTNINGSHJÆLPER™

Projektet

Kvinder med brystkræft befinder sig i mange beslutningstunge situationer i løbet af deres behandlingsforløb, blandt andet efter operationen, hvor man henvises til Onkologisk Afdeling med henblik på forebyggende efterbehandling. På dette tidspunkt er al synligt kræftvæv fjernet, og patienten betragtes som værende rask.

Strålebehandling mod resterende brystvæv nedsætter primært risikoen for tilbagefald af kræften lokalt i brystet. Effekten varierer dog afhængigt af faktorer såsom alder, typen af brystkræft og knudens størrelse. Der er således forskel på, hvor meget eller hvor lidt strålebehandling nedsætter risikoen for tilbagefald af brystkræft hos den enkelte patient. Ligeledes er der forskel på graden af bivirkninger, hvoraf nogle er forbigående, andre kroniske.

Vi håber, undersøgelsen kan være med til at øge medinddragelsen af den enkelte i beslutningen om forebyggende strålebehandling. Den anvendte BESLUTNINGSHJÆLPER™ er udviklet i samarbejde Dansk Brystkræft Gruppe Stråleterapi udvalg specielt til brug i samtalen med patienter efter operation for brystkræft.

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge, om man i højere grad bliver medinddraget i beslutningen om forebyggende strålebehandling efter operation for lokal brystkræft, hvis man informeres med brug af fælles beslutningstagning understøttet af en BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Projektet er støttet af Region Syddanmark, Syddansk Universitet og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

Tidsplan

Projektstart: 1. marts 2020.
Projektafslutning: 31. december 2022.

Projektansvarlig

Stine Rauff Søndergaard, læge og ph.d. studerende, Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt
Stine Rauff Søndergaard - PURE
Stine Rauff Søndergaard - ORCID

Projektpartnere

DBCG Radioterapiudvalg. OPEN i Region Syddanmark. Center for fælles beslutningstagning. Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus. Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Vejledere

Hovedvejleder:
Karina Dahl Steffensen, Professor, cheflæge, ph.d., Leder af Center for fælles beslutningstagning, Sygehus Lillebælt, Vejle

Medvejledere:
Troels Bechmann, overlæge, ph.d, postdoc. Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning

Birgitte Offersen, professor, overlæge, ph.d., Formand for DBCG RT udvalget, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Leonard L. Berry, Professor, Texas A&M University, College Station, Texas, USA

Publikationer

Rauff Søndergaard S, Ellekjær LB, Bechmann T, et al. Shared decision making with breast cancer patients: impact on patient engagement and fear of recurrence. Protocol for a Danish randomized trial in radiotherapy (DBCG RT SDM). Acta Oncol (Madr) [Internet]. 2021;60(8):1032–7. Available from: https://doi.org/10.1080/0284186X.2021.1921261

Søndergaard SR, Madsen PH, Hilberg O, et al. The impact of shared decision making on time consumption and clinical decisions. A prospective cohort study. Patient Educ Couns. 2021;104(7): 1560-1567
Funding: Sundhedsstyrelsen

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU01V