Skip til primært indhold

Sprogbarrierer i sundhedsvæsenet

Studiet undersøger kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og kræftpatienter med begrænsede dansksproglige færdigheder for at øge patientinvolvering og mindske sprogbarrierer.

Projektet

Ulighed i sundhed er et globalt problem, som man i Danmark i de senere år har forsøgt at adressere med implementeringen af ”Patienten først” - en vision om at skabe ”nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder” for alle borgere i Danmark, jf. Regeringens sundhedsreform fra 2019.  

Som patient med etnisk minoritetsbaggrund kan der imidlertid være helt særlige udfordringer forbundet med mødet med det danske sundhedsvæsen. Traumatiserende oplevelser i hjemlandet og mødet med en ny og ukendt kultur er blot to ud af mange mulige faktorer, der ikke kan siges at facilitere mødet, men som er grundvilkår, der ofte bringes med ind i det. Dertil kommer de sproglige udfordringer.

Selv for mennesker, der har opholdt sig i Danmark igennem flere år, kan mødet med det danske sundhedsvæsen være kompliceret, og når der er tale om patienter med alvorlig sygdom som fx kræft, kan sprogbarrierer få store helbredsmæssige konsekvenser. Der kan opstå misforståelser i forhold til diagnose og behandling, mens sproget også på anden vis kan få konsekvenser for patienten, de pårørende og for de sundhedsprofessionelle, der kan være begrænsede i at inddrage patienterne og dermed indfri visionen om ”Patienten først”.

Formålet med projektet er at undersøge sprogets betydning i mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter med kræft og begrænsede dansksproglige færdigheder. Formålet er dels at undersøge den kommunikation, der finder sted – med særligt fokus på de sproglige barrierer – dels at undersøge, hvordan patienterne, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever kommunikationen. Det overordnede mål er i den forbindelse at fremskaffe viden, der kan forbedre de kommunikative processer og således styrke graden af patientinvolvering i de møder i sundhedsvæsenet, hvor patienten og de sundhedsprofessionelle ikke taler samme sprog.

Projektet er støttet af Syddansk Universitet (fakultetsstipendium), Odense Universitetshospital (Ph.d. stipendium) og Østifterne.

Tidsplan

01.06.2022-31.05.2025

Projektansvarlig

Lisbeth Birkelund, cand.mag. og ph.d.-studerende 
Lisbeth Birkelund - PURE
Lisbeth Birkelund - ORCID

Projektpartnere

Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Dorthe Nielsen
Medvejledere: Professor Karin B. Dieperink, Professor Morten Sodemann, Tenure Track Adjunct Johanna Lindell,
Projektvejleder: Professor Karina Dahl Steffensen 

Publikationer

Communicating without a Shared Language: A Qualitative Study of Language Barriers in Language-Discordant Cancer Communication. Lisbeth Birkelund, Karin B. Dieperink, Morten Sodemann, Johanna F. Lindell, Karina D. Steffensen & Dorthe S. Nielsen. Journal of Health Communication. https://doi.org/10.1080/10810730.2024.2309357

 

Senest opdateret: 14.02.2024

APPFWU02V