Skip til primært indhold

PATI-projektet

Hvad er vigtigt for patienter med behandlingskrævende slidgigt i hofte eller knæ? Beslutningskvalitet, patientinvolvering og patientrapporteret outcome

Projektet

Svær slidgigt i hofte og knæ er kendetegnet ved smerter, nedsat mobilitet og reduceret livskvalitet. I 2020 blev der i Danmark foretaget 21.300 operationer med indsættelse af kunstige hofter og knæ, dette antal forventes at stige i de kommende år. På trods af dokumenteret god effekt i forhold til reducering af smerter, forbedret livskvalitet og fysisk funktion efter en total hofte-alloplastik(THA) eller total knæ-alloplastik(TKA), oplever 7% af hofte- og 11-18% af knæpatienter ikke tilfredshed med operationen. Det antages at manglende eller utilstrækkelig information og inddragelse kan påvirke patienternes forventninger og tilfredshed.

Fælles beslutningstagning (FB) er en tilgang, hvor lægen og patienten i samarbejde afgør, hvilken behandling patienten skal vælge. FB kan suppleres med en generisk beslutningsstøttehjælper, der indeholder information om muligheder, fordele, ulemper, patients værdier og behov.

Forskningen viser, ved anvendelse af FB suppleret med en beslutningshjælper, øger patienternes viden i forbindelse med valg af behandling, for deres slidgigt i hofte eller knæ. Men der mangler forskningsresultater som viser, om det har en reel påvirkning på den behandling patienterne modtager. Det vurderes derfor vigtigt at undersøge om FB, suppleret med en beslutningshjælper kan øge patienternes beslutningskvalitet, involvering og tilfredshed.

Projektets hovedformål er at undersøge, om brugen af FB og beslutningshjælper er bedre end vores standard konsultation i forhold til at træffe beslutning om den bedste behandling for patienten. Derudover vil et nyligt oversat spørgeskema til måling af beslutningskvalitet og patientinvolveringen blive testet, samt udvikling af to beslutningshjælpere til patienter med svær slidgigt i hofte eller knæ.

Projektet er støttet af Region Syddanmarks pulje Fri og Strategisk Forskning samt Sygehus Lillebælts Forskningsråd. 

Tidsplan

Projektopstart: 01.02.2022
Projektslut: 04.03.2025

Projektansvarlig

Trine Ahlmann Pedersen, Sygeplejerske, MCN og ph.d.- studerende, Ortopædkirurgisk Afdeling Sygehus Lillebælt – Vejle
Trine Ahlmann Pedersen - ORCID

Vejledere

Claus Varnum, MD, PhD, Associate Professor
Martin Lindberg-Larsen, MD, PhD, Associate Professor
Charlotte Myhre Jensen, Clinical Nurse Researcher, PhD, Assistant Professor
Karina Dahl Steffensen, MD, PhD, Professor

Publikationer

Pt. ingen publikationer.

Senest opdateret: 19.09.2023

Referenceliste

Behandlingsvejledning

Jakobsen Tea. Eksempel på behandlingsvejledning primære knæ- og hoftealloplastikker. DSHK.ortopaedi.dk: 2022

Re-operationer

Dansk Knæalloplastik register. National årsrapport 2021. Danish knee arthoplasty register. National Annual Report 2021

Smerter efter knæalloplastik operation

Beswick AD, et al. What proportion of patients report long-term pain after total hip or knee replacement for osteoarthritis? A systematic review of prospective studies in unselected patients. BMJ Open. 2012

Patienttilfredshed

Kahlenberg CA, Nwachukwu BU, McLawhorn AS, Cross MB, Cornell CN, Padgett DE. Patient Satisfaction After Total Knee Replacement: A Systematic Review. HSS journal: the musculoskeletal journal of Hospital for Special Surgery. 2018

Risiko for alvorlige komplikationer ved knæalloplastik operation

Arirachakaran A, Choowit P, Putananon C, Muangsiri S, Kongtharvonskul J. Is unicompartmental knee arthroplasty (UKA) superior to total knee arthroplasty (TKA)? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trial. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2015

Belmont PJJ, Goodman GP, Waterman BR, Bader JO, Schoenfeld AJ. Thirty-Day Postoperative Complications and Mortality Following Total Knee Arthroplasty: Incidence and Risk Factors Among a National Sample of 15,321 Patients. JBJS. 2014

Andre behandlinger end operation

Healthwise. Arthritis: Should I Have Knee Replacement Surgery? Ottawa Hospital Research Institute.: Ottawa Hospital Research Institute.; 2022

Skou ST, Roos EM, Laursen MB, Rathleff MS, Arendt-Nielsen L, Rasmussen S, et al. Total knee replacement and non-surgical treatment of knee osteoarthritis: 2-year outcome from two parallel randomized controlled trials. Osteoarthritis and cartilage. 2018

NHS: Making a decision about knee osteoarthritis

 

Behandlingsvejledning

Jakobsen Tea. Eksempel på behandlingsvejledning primære knæ- og hoftealloplastikker. DSHK.ortopaedi.dk: 2022

Re-operationer

Dansk hoftealloplastik register. National årsrapport 2021. Danish hip arthoplasty register. National Annual Report 2021

Smerter efter total hoftealloplastik operation

Beswick AD, et al. What proportion of patients report long-term pain after total hip or knee replacement for osteoarthritis? A systematic review of prospective studies in unselected patients. 2012

Patienttilfredshed

Okafor L, Chen AF. Patient satisfaction and total hip arthroplasty: a review. Arthroplasty. 2019

Luksationer

Hermansen LL, Viberg B, Hansen L, Overgaard S. “True” Cumulative Incidence of and Risk Factors for Hip Dislocation within 2 Years After Primary Total Hip Arthroplasty Due to Osteoarthritis: A Nationwide Population-Based Study from the Danish Hip Arthroplasty Register. JBJS. 2021

Risiko for alvorlige komplikationer ved total hoftealloplastik operation

Gundtoft PH, Overgaard S, Schønheyder HC, Møller JK, Kjærsgaard-Andersen P, Pedersen AB. The “true” incidence of surgically treated deep prosthetic joint infection after 32,896 primary total hip arthroplasties. Acta orthopaedica. 2015

Gundtoft PH, Pedersen AB, Schønheyder HC, Møller JK, Overgaard S. One-year incidence of prosthetic joint infection in total hip arthroplasty: a cohort study with linkage of the Danish Hip Arthroplasty Register and Danish Microbiology Databases. Osteoarthritis and cartilage. 2017

Healthwise. Arthritis: Should I Have Hip Replacement Surgery? Ottawa Hospital Research Institute.: Ottawa Hospital Research Institute.; 2022

Andre behandlinger end operation

Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, Arden NK, Bennell K, Bierma-Zeinstra SMA, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis and cartilage. 2019

Frydendal, T., Thomsen, K. S., Mechlenburg, I., Mikkelsen, L. R., Overgaard, S., Ingwersen, K. G., & Myburgh, C. Patient and public involvement to inform the protocol of a clinical trial comparing total hip arthroplasty with exercise: an exploratory qualitative case study. BMJ Open 2023

NHS: Making a Decision about Hip Osteoarthritis Decision Tool

 

APPFWU02V