Skip til primært indhold

IMPACTT - en beslutningsstøtteintervention for tarmkræftpatienter

Hvad fungerer bedst for patienter med tarmkræft, når de skal træffe en beslutning om behandling? Et randomiseret, kontrolleret studie med 70 tarmkræftpatienter undersøger, hvorvidt der er forskel på en digital eller en papirbaseret udgave af beslutningsstøtteværktøjet BESLUTNINGSHJÆLPER™ .

Projektbeskrivelse

Patientinddragelse er et centralt omdrejningspunkt i mødet med patienten og et vigtigt element i at højne patientens livskvalitet. En måde at involvere patienten på er ved at anvende fælles beslutningstagning, hvor patient og læge i fællesskab træffer beslutning om det fremtidige forløb. Til at understøtte valget af behandling kan man bruge et beslutningsstøtteværktøj, som hjælper patienten med at få overblik over forskellige valgmuligheder med de fordele, ulemper og risici, der følger med. I dag anvendes beslutningsstøtteværktøjet BESLUTNINGSHJÆLPER™ blandt kræftpatienter i en papirudgave, som udleveres til patienten under samtalen.

På grund af den stigende interesse for sundhedsteknologi har Center for Fælles Beslutningstagning desuden udviklet en digital udgave. Med udviklingen af den digitale udgave følger også muligheden for at udlevere beslutningshjælperen til patienten, allerede inden de møder ind til samtalen. Studier fra udlandet viser, at hvis patienten får udleveret et beslutningsstøtteværktøj inden samtalen, føler de sig mere parate til at træffe en beslutning, når de mødes med lægen – og patienterne fortryder sjældnere deres valg. I dag vides ikke, om der er forskel på effekten af beslutningshjælpere anvendt inden samtalen sammenlignet dem som anvendes under samtalen.

Der er tale om et randomiseret, kontrolleret studie med 70 tarmkræftpatienter, hvor begge grupper får udleveret en papirbaseret udgave under konsultationen, og den ene halvdel modtager desuden den digitale udgave før konsultationen. I studiet vil vi undersøge effekten af de to Beslutningshjælpere ud fra tre perspektiver: 1) patientens perspektiv via spørgeskemaer både før og efter samtalen, 2) lægens perspektiv via spørgeskema efter samtalen, og 2) en observatørs perspektiv på baggrund af lydoptagelser af samtalerne. Der inkluderes patienter fra Onkologisk Afdeling på både Sygehus Lillebælt og Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus.

Projektet er støttet af Sygehus Lillebælts Forskningsråd, Idéforum og Region Syddanmark.

Tidsplan

Inklusion af patienter startede oktober 2022. Det forventes, at de sidste patienter er inkluderet i juni 2024. Herefter vil der være en periode med analyse og opgørelse af resultater frem til midten af 2026.

Projektansvarlig

Bettina Mølri Knudsen, Ph.d.-studerende og projektleder
Bettina Mølri Knudsen - ORCID
Bettina Mølri Knudsen - PURE

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Karina Dahl Steffensen, Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt
Medvejleder: Dawn Stacey, School of Nursing, University of Ottawa, Canada

Publikationer

Pt. ingen publikationer.

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU02V