Skip til primært indhold

Patientcentret strålebehandling til analcancerpatienter ved brug af fælles beslutningstagning om dosisniveau

I projektet bliver patienterne inddraget beslutningerne om strålebehandling ved analcancer. I samarbejde med patienter har vi skabt et beslutningsstøtteredskab, der giver dem aktive valgmuligheder for deres stråledosis.

Projektet

Brugen af beslutningsstøtteredskaber understøtter fælles beslutningstagning sammen med patienter og deres pårørende. Dette projekt er et klinisk studie, hvor patienter inddrages i beslutningen om stråledosis ved helbredende strålebehandling af analcancer.

Til studiet er der sammen med patienter udviklet et beslutningsstøtteredskab til at facilitere beslutningsprocessen omkring stråledosis.

Det overordnede formål for projektet er at invitere den enkelte patient til at have medbestemmelse om selve stråledosis til kræft i endetarmsåbningen.

Patienten kan vælge imellem en højere eller en lavere stråledosis - eller patienten kan vælge at frasige sig muligheden for at være medbestemmende, og tilbydes i så fald afdelingens standardbehandling.

Patienterne informeres mundtligt af læge og sygeplejerske. Der suppleres med skriftligt materiale i form af en deltagerinformation om projektet og et beslutningsstøtteredskab, som er en skematisk opstilling af fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsmuligheder.

Beslutningsstøtteredskabet er udarbejdet i samarbejde med patienter i afdelingen, og projektet er inspireret af en patient, som også har haft indflydelse på planlægningen af projektet.

Hvis patienten vælger at indgå i projektet, vil der blive indsamlet præcise oplysninger om den givne behandling samt patientens livskvalitet og bivirkninger. Det vil også blive undersøgt, om patientens behandlingsvalg overholder principperne for fælles beslutningstagning ved hjælp af spørgeskemaerne Collaborate og PEQ. Ligeledes vil kvalitative interviews af både patienter og det kliniske personale bidrage til evaluering af projektet.

Kontakt

Ph.d. Lars Henrik Jensen, overlæge og lektor, Onkologisk Afdeling

APPFWU02V