Skip til primært indhold

BESLUTNINGSHJÆLPER™

Generisk beslutningsstøtteværktøj udviklet af Center for Fælles Beslutningstagning

Center for Fælles Beslutningstagning har gennem forskning og implementeringsprojekter oparbejdet klinisk erfaring og evidensbaseret viden omkring fælles beslutningstagning. Ligeledes har centeret udviklet, afprøvet og evalueret beslutningsstøtteværktøjer i forskellige kliniske situationer og på tværs af patientgrupper. 

Igennem udviklingsprocessen blev det tydeligt, at patienterne ikke forstod begrebet beslutningsstøtteværktøj. Efter patienternes ønske blev det derfor omdøbt til BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Centerets fokus på beslutningsstøtteværktøjer har resulteret i udviklingen af en generisk BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform. Ved hjælp af byggeplatformen er det muligt at tilpasse værktøjet til den konkrete kliniske situation. BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen er udviklet i tæt samarbejde med klinikere, patienter, pårørende og internationale forskere på området samt designere. Beslutningsstøtteværktøjet er testet i forskellige kliniske beslutningssituationer for at sikre, at den kan anvendes på en ny patientgruppe, i en ny beslutningssituation og i en ny klinisk afdeling. Der er elementer i den udviklede BESLUTNINGSHJÆLPER™, der er obligatoriske og derfor ikke kan ændres. Den del der vedrører den kliniske situation og selve beslutningen vil dog være fleksibel og kunne tilpasses den konkrete kliniske kontekst.

BESLUTNINGSHJÆLPER™ er et væsentligt element i Center for Fælles Beslutningstagnings fokus på fælles beslutningstagning. Beslutningshjælperen er udviklet med den hensigt at kunne skabe grundlag for det videre arbejde med fælles beslutningstagning, og være en platform for de fremtidige beslutningsstøtteværktøjer.

Beslutningshjælperen er udviklet med afsæt i The International Patient Aid Standards (IPDAS). IPDAS er et internationalt samarbejde mellem forskere og klinikere, som blev etableret i 2003. Formålet med dette samarbejde var at øge kvaliteten og effektiviteten af beslutningsstøtteværktøjer. På et evidensbaseret grundlag blev et fælles sæt kriterier udviklet til kvalitetsvurdering af beslutningsstøtteværktøjer. Endvidere bidrager kriterierne til at guide udviklingen af nye værktøjer.

Center for Fælles Beslutningstagnings BESLUTNINGSHJÆLPER™ består af 5 punkter indeholdende et omslag med løse indstikskort. Derudover giver beslutningshjælperen mulighed for at anvende et forberedelsesark. 

De 5 punkter består dels af faste frasetekster og dels af tekstfelter, der kan tilpasses den konkrete kliniske kontekst. De faste frasetekster understøtter, at der sker fælles beslutningstagning i samtalen. De 5 punkter understøtter dermed, at der i samtalen er fokus på hvilket valg patienten står overfor, hvilke fordele, ulemper og risici der er ved valget, samt en drøftelse af hvad der er vigtigt for patienten. Ligeledes understøtter sidste punkt en drøftelse at, hvorvidt patienten er klar til at træffe et valg. Beslutningshjælperen anvendes i samtalen mellem patienten og klinikeren. Værktøjet skal derfor fungere som en støtte i dialogen, når der skal ske fælles beslutningstagning. 

Opmærksomhedspunkter:  

  • Det er ikke et Informationsmateriale, men et værktøj, der skal understøtte dialogen med patienten. Du kan derfor ikke få plads til al den information i værktøjet, som du normalt giver patienten.
  • Det er vigtigt at Beslutningshjælperen er balanceret - dvs. at den ikke påvirker patienten til at vælge den ene eller det andet, men i stedet præsenterer valgmulighederne ligeværdigt.
  • Fokuser på at stille et godt spørgsmål i punkt 3. Det er vigtigt, at spørgsmålet er med til at åbne dialogen med patienten op, så patientens præferencer bliver hørt og italesat.
  • Det sprog du vælger, skal tilpasses målgruppen
  • Når du har lavet dit værktøj, skal det testes både af patienter og klinikere. Fokuser meget på om det er forståeligt og brugbart og mindre på opbygning af værktøjet.  
APPFWU02V