Skip til primært indhold

Sådan kommer du i gang - Intro til BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform

I denne video vises du rundt i den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor du kan bygge din egen BESLUTNINGSHJÆLPER™. Byggeplatformen er opbygget omkring en generisk skabelon, som sikrer, at væsentlige internationale standarder for beslutningsstøtteværktøjer (IPDAS) overholdes.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Du kan få adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen her.

Tekstalternativ til video

I denne video vil jeg vise dig to ting. For det første vil jeg vise hvordan BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen er bygget op og derefter vil jeg vise dig hvordan du starter med at lave en ny BESLUTNINGHJÆLPER™. 

BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen er tilgængelig for alle regionalt ansatte i Danmark. Den første gang du logger på, skal du bruge dit arbejdslogin med brugernavn og password.

På startsiden har man et overblik over ”Mine Beslutningshjælpere”, og denne side kan du altid vende tilbage til ved at trykke på ”BESLUTNINGSHJÆLPER™” eller ”mine Beslutningshjælpere”. Her på den sorte bjælke markerer flagene, at du kan lave Beslutningshjælperen både på dansk og på engelsk.

Under ”vejledning” er det muligt at få viden om byggeplatformen, begreber inden for fælles beslutningstagning, Beslutningshjælperen samt se manualen. Under dit navn kan du ændre din profil eller logge ud. I din profil kan du vælge sprog samt hvilken hospitalsenhed, som du laver en Beslutningshjælperen ud fra. Det er den hospitalsenhed, som fremgår på bagsiden af rammen på en Beslutningshjælper.

Byggeplatformen opbygget omkring en generisk skabelon som sikrer kvaliteten og IPDAS kriterierne og det er derfor kun dele af Beslutningshjælperen, som du skal udfylde og tilpasse til din kontekst.

Den del som du skal tages stilling til består af trin. Der er obligatoriske trin, der er markeret med tal samt nogle valgfrie, som består af tal og et bogstav. Ved hvert trin vil der være en beskrivelse af, hvordan du udfylder dette trin. Noget af teksten står med orange, og det er den del, som du skal tilpasse i forhold til den konkrete beslutningssituation.

På startsiden over ”Mine Beslutningshjælpere” kan du se, hvilke Beslutningshjælpere du har oprettet eller som ligger under din profil. Datoerne her viser hvornår du sidst har ændret i de enkelte Beslutningshjælpere.

Nederst på siden er der en blå knap hvor der står ”Ny BESLUTNINGSHJÆLPER™”. Hvis du klikker på den har du mulighed for at starte en ny Beslutningshjælper. Først skal du udfylde en titel. Det er den titel, som ses i byggeplatformen og i eksemplet her kalder jeg den ”Eksempel til introduktionsvideo”. Dernæst skal der vælges sprog. Ved den næste rubrik har jeg mulighed for, at Beslutningshjælperen skal henvende sig til flere personer – det kan eksempelvis være til et par eller forældre. I dette eksempel ønsker jeg, at Beslutningshjælperen henvender sig til en enkelt person og krydser derfor ikke feltet af. Det er obligatorisk, at jeg fastsætter en dato for næste opdatering. Perioden indtil næste opdatering af en BESLUTNINGSHJÆLPER™ afhænger af, hvor hurtigt det kliniske område udvikler sig rent evidensmæssigt. Dette vurderes af de kliniske faglige eksperter. Som minimum anbefales dog, at Beslutningshjælperen gennemgås for opdatering med samme frekvens som afdelingens instrukser og retningslinjer. I eksemplet her ønsker jeg opdatering om et år.

Som bruger modtager du automatisk en remindermail, inden din BESLUTNINGSHJÆLPER™ skal opdateres, og du har mulighed for at modtage ekstra mails vedrørende dette. Du har også mulighed for, at tilføje en ekstra person til modtagelse af påmindelsesmail.  

Nederst på siden trykker jeg gem hvorefter der åbnes en oversigts over den konkrete BESLUTNINGSHJÆLPER™. På oversigten ses en status over udfyldelsen af Beslutningshjælperen. Hvis du mangler at udfylde nogle felter, er dialogboksen rød og viser hvilke felter du mangler at udfylde. Er dialogboksen grøn, er alle regler overholdt og alle de obligatoriske felter udfyldt.

Den turkis dialogboks nedenunder er altid tilstede og viser, at du skal trykke på rediger for at komme videre med at bygge på din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Det betyder, at hvis du skal udfylde eller ændre noget i Beslutningshjælperen skal du trykke på rediger og herefter vælge hvilken del af Beslutningshjælperen du ønsker at redigere i.

Det er muligt at gå til og fra udfyldelsen af Beslutningshjælperen, men du skal være opmærksom på, at få gemt undervejs, når du har redigeret i din BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Rigtig god fornøjelse med opbygningen af din BESLUTNINGSHJÆLPER™.

APPFWU02V