Skip til primært indhold

Mange fødende kan undgå unødvendig penicillin

I godt fire år har Kolding Sygehus – ved hjælp en særlig kviktest - mindsket brugen af penicillin til fødende ganske markant. Testen sikrer, at nogle kvinder slipper for penicillin, de slet ikke har brug for.

Mohammed Khalil kan nu se tilbage på godt fire års erfaringer fra fødeafsnittet på Kolding Sygehus med brugen af en særlig, vigtig hurtigtest. En test, der afslører, om fødende kvinder har en bakterie, der kan overføres til barnet under fødslen og i værste fald medføre meget alvorlige infektioner.

Og erfaringerne bekræfter, hvad overlægens tidlige forskning viste: Det har - som ventet - været muligt at reducere brugen af én type penicillin til de fødende med 70 procent.
- Det er afsindigt vigtigt, at vi bruger den teknologi, vi har udviklet, og derved ikke overbehandler vores fødende med penicillin. Vi har ingen grund til at lade være og undlade at bruge teknologien, siger han.

Penicillinen bliver givet til kvinder, der, mens fødslen er i gang, risikerer at smitte deres børn med bakterien ’gruppe b streptokokker’ (GBS). En bakterie, som er den mest almindelige årsag til alvorlig infektion hos nyfødte børn, der kan udvikle alvorlige og livsfarlige følger som lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis.

Læge står ved maskine

Mohammed Khalils forskning viser, at brugen af én type penicillin til fødende kan reduceres med 70 %.

Ikke alle udgør en fare

Det er dog muligt at behandle mod GBS ved at give penicillin til de kvinder, som er i størst risiko for at videregive infektionen – baseret på en række parametre. Men langt fra alle kvinder, der er i risikogruppen, udgør rent faktisk en fare for deres barn. For de har slet ikke bakterien. Indtil for få år siden krævede det dog en test med en svartid på op mod to døgn at afklare, om kvinden har bakterien eller ej. Og så lang tid kan man ikke vente på svar, når penicillinen skal gives, mens fødslen er i gang, og indtil barnet er født.

Derfor har den gængse tilgang i store dele af den vestlige verden herunder i Danmark været at give kvinden penicillinen - for en sikkerheds skyld - med det resultat, at mange kvinder, som slet ikke har bakterien, alligevel har fået penicillinen i kroppen.
- Det er vigtigt kun at give penicillinen til de kvinder, der virkelig har brug for den. For vi ved, at penicillinen kan skabe en ubalance i kvindens og barnets tarmflora. Og vi ved, at barnet sidenhen har en større risiko end andre børn for at udvikle astma, få diabetes eller at blive overvægtige. Derfor skal vi ikke give penicillinen, hvis vi kan undgå det. Og det kan vi i mange situationer, siger Mohammed Khalil.

Samtidig er der en risiko for, at for meget brug af penicillin over tid vil skabe resistente bakterier – så det ikke er muligt at behandle bakterien med penicillin, når der er et behov for det.

Svar på under én time

Mohammed Khalil har forsket i emnet i årevis, har skrevet en ph.d. om det - og udviklede for fem år siden en metode, hvor man på fødeafsnittet kan tage en PCR-test og på den måde hurtigt få svar på, om den fødende kvinde risikerer at inficere barnet med bakterien.
- Vi har et svar i løbet af 50 minutter. Det er altafgørende med et så hurtigt svar, for så ved vi, om der er behov for behandling med penicillin eller ej, forklarer Mohammed Khalil.

Er svaret positivt, begynder behandlingen med penicillin. Først én dosis, så én efter fire timer og derefter en dosis hver anden time til barnet er kommet ud.

Siden Kolding Sygehus indførte metoden har en lang række sygehuse landet over gennemført samme metode med hurtige testresultater for streptokokker. Men Mohammed Khalil ser gerne, at endnu flere fødeafsnit gør brug af den.
- Hvis vi udbredte metoden til hele landet, ville 9000 kvinder årligt - ifølge mine beregninger -kunne slippe for medicinen. Vi kan spare masser af penicillin, siger han.

Alene på Kolding Sygehus finder op mod 3600 fødsler årligt sted. I cirka 18 procent af tilfældene har kvinden én af de risikofaktorer, der gør, at hun bliver testet for streptokokker, når fødslen er begyndt.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V