Skip til primært indhold

Patienter får hjælp til at komme af med forstoppelsen

Forstoppelse kan i svære tilfælde føre til store tab af livskvalitet. I et nyt tilbud fra Vejle Sygehus kan patienter få hjælp til at komme forstoppelsen til livs.

De to sygeplejersker bag projektet

De to sygeplejersker bag projektet, Marian Pladsbjerg Knudsen (tv) og Gitte Mathiesen Bang.

De to sygeplejersker bag tilbuddet er ikke i tvivl. Tilbuddet vil hjælpe rigtig mange patienter, der gennem lang tid har været hårdt plaget af forstoppelse.
- Der er et kæmpe potentiale i det. Vi kan komme til at gøre en enorm forskel for rigtig mange patienter, siger Marian Pladsbjerg Knudsen, som er specialeansvarlig sygeplejerske på Endoskopisk afsnit, der hører ind under Organkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus.

Sammen med kollegaen, sygeplejerske Gitte Mathiesen Bang, har hun været arkitekten bag et succesrigt projekt på Endoskopisk afsnit. Et projekt, der efter planen nu fører et mere permanent tilbud med sig.

Patienterne hårdt plagede af forstoppelse

Projektet var målrettet de patienter, der gennem lang tid – ofte over flere år – har været hårdt plaget af forstoppelse i en grad, så flere af patienterne oplever en forringet livskvalitet. Nogle af dem er ligefrem socialt invaliderede af det og tør dårligt forlade deres hjem af frygt for, at de pludselig skal på toilettet.

Patienterne har forinden fået tyktarmen undersøgt på grund af mistanke om kræft, fordi symptomerne ved forstoppelse minder om nogle kræft-symptomer. Undersøgelsen afklarer, at patienten ikke har kræft, ligesom andre alvorlige sygdomme også er blevet udelukket. Men maven slår stadig knuder.
- Patienterne får besked om, at de ikke har kræft, men hvad fejler de så, for de har ikke fået løst deres problem? Og der slipper vi dem i nogle tilfælde eller får dem ikke hjulpet. Og det vil vi gerne gøre noget ved, fortæller Gitte Mathiesen Bang.

De to sygeplejersker indledte derfor et projekt med 15 patienter, der havde været igennem et sådant forløb med mistanke om kræft, og som ikke var kommet forstoppelsen til livs. Og tilbagemeldingerne fra patienterne var meget positive. Flere patienter sagde, at projektet har ført store, positive livskvalitetsændringer med sig.
- De var utroligt glade for, at vi hjalp dem og lyttede til dem, siger Gitte Mathiesen Bang.

Planer om et ambulatorium

Det flere måneder-lange projekt indebar blandt andet en – forenklet beskrevet - mere systematisk tilgang til den forstoppelses-medicin, som patienterne får. Medicin, der kan have en forskellig effekt afhængig af årsagen til forstoppelsen. I nogle tilfælde hjælper medicinen for eksempel med at trække væske ind i tarmen, og i andre tilfælde kan den hjælpe til at få tarmen til at arbejde endnu mere. På den måde bliver forstoppelsen mindsket.

Sygeplejerskerne lavede i den forbindelse et såkaldt instruks-skema, som medarbejderne på afsnittet kan bruge til at se, hvornår hvilken type forstoppelses-medicin helt præcist skal i brug. Det er forskelligt fra patient til patient. Og så indførte de brugen af opfølgende samtaler med patienterne. Alt sammen for at strømline hjælpen.
- Vi kontakter patienterne seks uger efter, vi har indledt forløbet. Vi spørger dem, hvordan det går, og om der er noget, vi skal gøre anderledes. På den måde sikrer vi, at de får den hjælp, de har brug for - indtil deres gener er væk, siger Marian Pladsbjerg Knudsen.

I den kommende tid skal Marian Pladsbjerg Knudsen og Gitte Mathiesen Bang undervise deres kollegaer i brugen af instruks-skemaet, og så er planen, at Endoskopisk afsnit til efteråret etablerer et ambulatorium målrettet denne specifikke patientgruppe. Her skal patienter, der er i samme forløb som patienterne i projektet, og som har fået foretaget en tyktarmsundersøgelse, kunne få hjælp og gode råd. Ambulatoriet bliver telefonisk og vil formentlig være åben et par gange om ugen. De nærmere detaljer skal afklares i de kommende måneder.
- Vi får travlt, for der er mange patienter, vi skal hjælpe. Forstoppelse er desværre lidt af en folkesygdom, siger Gitte Mathiesen Bang.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V