Skip til primært indhold

Bagsiden

I denne instruktionsvideo kan du se, hvordan du udfylder bagsiden på rammen på din BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Tekstalternativ til video

I denne instruktionsvideo viser jeg, hvordan du udfylder bagsiden på rammen på din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Når du har fundet den rigtige BESLUTNINGSHJÆLPER™, vælger du rediger og klikker herefter ud for Punkt 1, 2, 3, 5 og bagsiden som udgør rammen. I oversigten her kan du se de forskellige punkter i rammen samt bagsiden. Du skal nu markere ”Bagsiden”, da det er denne, du ønsker at redigere i.

På bagsiden er noget obligatorisk og andet er valgfrit. Du skal udfylde version nummeret på din BESLUTNINGSHJÆLPER™ og i dette eksempel er det version 1. For mere information omkring versionsstyring og opdateringer kan du se videoen ”Versionsstyring og opdatering”. Herefter udfylder du datoen for færdiggørelsen af din BESLUTNINGSHJÆLPER™ – denne dato kan du ændre undervejs i udviklingsprocessen. Du skal udfylde, hvem der udviklet Beslutningshjælperen. Det anbefales, at du oplyser med navn, profession og afdeling. Dette for at reducere bias samt vise, at udviklerne er uafhængige og er uden interessekonflikt. Jeg udfylder her med mine egne data. 

Nu skal du beslutte hvornår Beslutningshjælperen skal opdateres næste gang. Perioden ind til næste opdatering og dermed opdateringsdatoen afhænger af hvor hurtigt området udvikler sig rent evidensmæssigt. Dette vurderes af de kliniske faglige specialistister. Det anbefales dog at Beslutningshjælperen gennemgås for opdateringer med samme frekvens som afdelingens øvrige instrukser og retningslinjer.

I dette felt angives hvem, der er ansvarlig for opdateringen. For at højne kvaliteten i din Beslutningshjælper skal du udfylde hvilke kilder, BESLUTNINGSHJÆLPER™ er udviklet med afsæt i. Det kan fx være kliniske retningslinjer, guidelines eller anden evidens. Hvis det er svært at få plads til alle kan du evt. henvise til en hjemmeside. Nu skal du sætte dit eget logo på. Det er muligt at sætte op til 4 logoer på. Ud over dem du vælger er Center for Fælles Beslutningstagning og Designskolen i Kolding altid på, da det er dem har udviklet Beslutningshjælperen. Du vælger logoerne til ved at markere dem blå. Jeg vælger Region Syddanmark.

Bagsiden af rammen er nu udfyldt og du skal trykke gem. Selvom du har gemt har du altid mulighed for at gå tilbage og ændre dine valg. Når du gemmer kommer du tilbage til oversigten over Beslutningshjælperen. Her kan du se rammen ved at trykke preview, hvor der generes en pdf fil som du skal åbne og efter vælge ramme. Selvom bagsiden er på hovedet nu, vender den rigtigt når den bliver printet og foldet.

APPFWU01V