Skip til primært indhold

Lungekræft

Kostvejledning til patienter med lungekræft

Hos patienter med lungekræft har ernæringstilstanden stor betydning for, hvordan de tåler behandlingen. Både kræftsygdommen og behandlingen påvirker patientens ernæringstilstand og appetit. Patienter i behandling for kræft står således ofte over for udfordringer og beslutninger i forhold til deres kost. Når symptomer som træthed, kvalme, madlede, appetitløshed og mundgener er fremherskende, kan det være et ømtåleligt emne, at drøfte patientens indtag af mad og drikke, og patienten kan opleve pres fra både personale og pårørende.

Beslutningshjælperen er tænkt som et redskab, der kan hjælpe patienten og sygeplejersken til at træffe det for patienten bedst mulige valg i forhold til kostvejledning.

Fagområde           

Sygepleje

Valgmuligheder    

  • Jeg ønsker skriftlig vejledning
  • Jeg ønsker vejledning ved sygeplejerske
  • Jeg ønsker vejledning ved diætist

Forberedelsesark       

Nej

Udviklet af       

Projektgruppe for ”Fælles beslutningstagning i onkologisk Sygepleje”, Sygehus Lillebælt    

Ansvarlig          

Hrønn Thorn, Klinisk Sygeplejespecialist 

Version             

2

Seneste opdatering eller review       

2021. Beslutningshjælperen er ikke i klinisk anvendelse. Beslutningshjælperen deles gerne og kan bringes i anvendelse efter faglig opdatering ved en relevant kliniker

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™               

Du har mulighed for at se et preview af den BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Kostvejledning til patienter med lungekræft (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 13 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V