Skip til primært indhold

Æggestokkræft

Platin sensitiv

Kvinder diagnosticeret med æggestokkræft vil trods god effekt af primær standard behandling ofte opleve af få tilbagefald. Dette kan være et voldsomt forløb grundet de ringe udsigter for helbredelse. Beslutningshjælperen skal give patienten og dennes pårørende viden om fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsstrategier, når man har platin-sensitiv sygdom samt inddrage patienters personlige præferencer i det komplekse forløb, de står i.

Fagområde   

Ovariecancer - platin sensitiv

Valgmuligheder

  • Kemoterapi - enkeltstof (carboplatin)
  • Kemoterapi - tostofsbehandling (carboplatin/caelyx)
  • Vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi (PARP-hæmmere) - BRCA-mutation
  • Operation + kemoterapi
  • Observation
  • Forsøgsbehandling + standardbehandling
  • Vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi (bevacizumab)
  • Kemoterapi - tostofsbehandling (carboplatin/paclitaxel)

Indeholder forberedelsesark

Nej                            

Udviklet af  

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed, Sjællands Universitetshospital

Ansvarlig

Overlæge Dejan Labudovic

Version

1

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Platin sensitiv tilbagefald af ovariecancer (pdf), med et påført vandmærke. 

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

13 ud af 16 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V