Skip til primært indhold

Mistanke om alvorlig sygdom (MAS)

MAS-mistanken opstår i almen praksis ved ikke-organspecifikke alarmsymptomer (almen sygdomsfølelse, træthed, vægttab, uforklarlig feber, lav blodprocent, diffuse smerter, abnorme laboratoriesvar, hyppige kontakter, stigende medicinforbrug.

Information fra sundhed.dk om mistanke om alvorlig sygdom

Der kan henvises direkte til relevant billeddiagnostisk undersøgelse, herunder RU thorax, UL eller diagnostisk CT-skanning (CT-tab: thorax, abdomen, bækken). Anfør e-GFR på henvisningen. Lokationsnummer: 5790000180967.

Den praktiserende læge forbliver tovholder.

Er der efter de indledende undersøgelser stadig begrundet mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft, bør patienten tilbydes henvisning til udredning i Diagnostisk Center. 

APPFWU02V