Skip til primært indhold

Særlig brille kan bremse nærsynethed hos børn

Et nyt studie fra Sygehus Lillebælt skal undersøge, hvilken effekt brugen af en særlig brille har på nærsynede børns syn.

Brille mod nærsynethed

Brilleglasset kan bremse nærsynethed hos børn.

Læge kigger i mikroskop.

Læge på Øjenafdelingen på Vejle Sygehus, Lou-Ann Christensen Andersen, står bag undersøgelsen.

I sidste ende skal det store studie give mere konkret viden om de redskaber, som øjenlæger har til at hjælpe børn med nærsynethed.

Fra 2007 og frem til 2020 blev andelen af nærsynede danske børn næsten fordoblet, så 25 procent af alle børn i alderen 6 til 12 år nu er ramt af øjenlidelsen. En øjenlidelse, der i værste fald - senere i livet - kan føre blindhed med sig, og som det derfor er vigtigt at få bremset i de unge år.

Et studie fra Sygehus Lillebælt har allerede vist, at nærsynede børn kan få bremset udviklingen af nærsynethed, hvis de sover om natten med en særlig natlinse. Men nu skal læge og ph.d.-studerende på Øjenafdelingen på Vejle Sygehus, Lou-Ann Christensen Andersen, undersøge, om en særlig brille har samme, lige så gode effekt som natlinsen.
- Hvis brillen er lige så god som natlinsen, giver det et nyt behandlingstilbud til nærsynede børn, og vi kan endnu bedre tilpasse behandlingen til det enkelte barn og barnets dagligdag, siger Lou-Ann Christensen Andersen.

Syn forbedret over natten

Nærsynede børns øjne vokser ukontrollabelt og bliver for lange, og det giver et sløret syn, når barnet skal se længere væk. En natlinse, der er en hård linse, som barnet sover med, former øjets hornhinde om natten. Ganske små ændringer i hornhindens form ændrer lysets vej gennem øjet, og derfor er effekten af natlinsen, at barnet næste dag ikke behøver at bruge hverken briller eller almindelige linser. For synet er – for en stund - blevet markant forbedret henover natten, mens barnet har sovet.

Den nyudviklede brille bærer navnet ”DIMS” – det står for ’Defocus Incorporated Multiple Segments’ - og den består af en central og perifer del. I den centrale del vil synet være skarpt, i periferien vil synet være de-fokuseret, men det er netop dette de-fokus, der bremser udviklingen af nærsynethed.

Dette perifere defokus ses både, når barnet bruger natlinser og DIMS-briller, og menes at være årsagen til, at man kan bremse udviklingen af nærsynethed.
- Brillen vil være til de børn, der ikke har lyst til at have natlinser i. Det er et godt alternativ til dem, siger Lou-Ann Christensen Andersen.

Et problem på verdensplan

I studiet vil i alt 84 børn henover halvandet år bruge enten en natlinse eller en DIMS-brille, hvorefter Lou-Ann Christensen Andersen vil sammenligne de to hjælpemidlers effekt. Hun ser et stort potentiale i brillen, hvis den har den forventede effekt, da den vil kunne føre til en samfundsmæssig gevinst med bedre øjensundhed, færre lægekonsultationer, færre operative indgreb og færre invaliderende synshandicap.

Natlinserne og brillerne er gavnlige for børn, der er i risiko for at blive svært nærsynede. Jo større nærsynethed, jo større er risikoen for senere i livet at udvikle blandt andet grøn stær og nethindeløsning, der i værste fald kan føre til blindhed.
- Det kan have en forebyggende effekt, og jo flere muligheder vi giver til nærsynede børn, jo bedre, siger hun.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, er nærsynethed den andenstørste årsag til blindhed på verdensplan. WHO har tidligere forudset, at halvdelen af verdens befolkning i 2050 vil være nærsynede.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V