Skip til primært indhold

Trygt at blive undersøgt i eget hjem

I små tre år har Sygehus Lillebælts udekørende team røntgenundersøgt sårbare, svækkede borgere i deres eget hjem. Det har haft en stor, positiv betydning.

Ulrik Munch Jensen er én af fem radiografer fra Kolding Sygehus, der flere gange hver uge sætter sig ind i varevognen – og kører ud til svækkede, sårbare borgere for at røntgenfotografere dem i deres hjemlige omgivelser.

Et projekt, der har kørt på forsøgsbasis i tre år, og som har været en så stor succes, at der nu er sat penge af til at gøre ordningen permanent. Det er især demente borgere på plejecentre, men også fysisk handicappede og psykiatriske patienter på institutioner, som får besøg af teamet.
- Det er en rigtig, rigtig god gerning. Og jeg oplever, at de er glade for, at vi kommer ud til deres vante omgivelser, hvor de er trygge og mest friske, siger Ulrik Munch Jensen fra Røntgen og Scanning på Kolding Sygehus.

Flere er glade for ordningen

Typisk kører én radiograf ad gangen ud for at møde borgeren, der skal have taget røntgenbilledet. For eksempel fordi en hofte eller et håndled kan være brækket, eller fordi der er tegn på en lungebetændelse. Med sig i varevognen har radiografen mobilt røntgenudstyr, som radiografen kan betjene på stedet. Og på den måde er det muligt at tage et billede, mens borgeren ligger på en seng på det plejecenter eller den institution, hvor vedkommende bor. Alt i alt tager besøget en halv time – og vigtigst af alt undgår borgeren at skulle på sygehuset for at blive røntgenfotograferet.

Baggrunden for projektet, der begyndte i januar 2018, var da også netop, at især demente borgere skulle slippe for at skulle på sygehuset for at blive røntgenundersøgt, fordi de ofte ville blive hårdt påvirkede af sygehusbesøget.
- Vi så førhen, at det ikke var en værdig oplevelse for mange af de demente borgere, når de skulle herind. De var ofte hundeangste, fordi de blev taget ud af deres vante omgivelser, og enkelte blev aggressive, mens andre skulle bruge mange dage på at komme sig over oplevelsen. De var oprevne og kunne ikke sove flere nætter derefter. Derfor kunne vi se, at vi skulle gøre noget, fortæller ledende overradiograf, Pica Blackburn Andersen.

Det førte til det ”udekørende røntgenteam”, som alene i 2019 undersøgte i alt 212 patienter.
- Det er gået rigtig, rigtig godt, og vi hører også fra både plejecentrene og fra lægerne, at de er meget glade for ordningen, siger Pica Blackburn Andersen.

Kun få skal alligevel på sygehuset

Det udstyr, som radiografen har med på hjemmebesøget, er ikke helt så godt, som dét, der bliver brugt på sygehuset, men en evaluering af projektet har vist, at røntgenbillederne er gode nok til at, at man for eksempel kan opdage langt de fleste brud og komplikationer. Så snart radiografen har taget billederne, bliver de sendt til en kollega på sygehuset, som gennemgår dem – så man hurtigt ved, om der er behov for yderligere undersøgelse eller behandling på sygehuset.

Kun i anslået 10 procent af tilfældene har det siden været nødvendigt for en borger at skulle på sygehuset for at få tage et nyt røntgenbillede – eller for at fortsætte behandlingen dér. I alle andre tilfælde har det røntgenbillede, der er taget hjemme hos borgeren, været tilstrækkeligt, og man har også kunne indlede en effektiv behandling på plejecenteret. Typisk i samarbejde med en praktiserende læge.

Og de gode erfaringer har altså medført, at det udekørende røntgenteam fremover kan fortsætte med at køre ud til de allermest sårbare patienter. Pica Blackburn Andersen håber, at teamet med tiden også vil kunne foretage ultralyds-scanninger hjemme hos borgeren.
- Det er superfedt, at det kører videre. For det har bare en stor værdi for de her mennesker, som vi undersøger, siger hun.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V