Skip til primært indhold

WHO fremhæver Vejle Sygehus i ny rapport

I en ny rapport fremhæver verdenssundhedsorganisationen, WHO, den tidlige palliative indsats på Vejle Sygehus. En indsats, der hjælper uhelbredeligt syge kræftpatienter.

Samtale mellem to under holdtræning.

En del af den tidlige, palliative hjælp består blandt andet af fysisk holdtræning, som foregår i Kræftpatienternes Hus, der ligger ved siden af Vejle Sygehus.

Det er et fornemt selskab, som Vejle Sygehus er blevet en del af. Fem europæiske, palliative indsatser bliver fremhævet i et nyt såkaldt ’policy brief’ – en kortfattet rapport målrettet beslutningstagere – som verdenssundhedsorganisationen, WHO, netop har udsendt. Og én af de indsatser, der bliver fremhævet, er Vejle Sygehus’ indsats.
- Jeg er stolt af det - og samtidig ydmyg over det. Vi ved fra både patienter og pårørende, at det, vi gør, betyder rigtig meget. Så det er en stor anerkendelse at blive fremhævet, siger Anette Hygum, der er specialeansvarlig ledende overlæge i palliativt team på kræftafdelingen på Sygehus Lillebælt.

I små ti år har Vejle Sygehus tilbudt tidlig palliativ behandling til patienter, der alle har fået konstateret en kræftsygdom, de ikke umiddelbart kan blive helbredt for. En behandling, som ellers normalt kun bliver tilbudt uhelbredeligt syge mennesker i den sidste fase af livet.

Patienter vil fortsætte

Gennem 12 uger får patienterne støttende og lindrende fysisk og psykisk hjælp fra fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, læger, diætister, sygeplejersker, præster og socialrådgivere, der giver konkrete råd til, hvordan patienterne bedre kan leve i en dagligdag, der er præget af sygdommen. Forløbet består af holdtræning – for eksempel indendørs motionscykling og styrketræning – og også fællesmøder, hvor deltagerne og deres pårørende kan dele deres tanker og erfaringer omkring livet som uhelbredeligt syg.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne – typisk 10 ad gangen på hvert hold – er generelt overordentlige positive.
- Langt de fleste deltagere spørger, om de ikke kan fortsætte på holdet efter de 12 uger. Så de er glade for det. Rigtig glade for det, fortæller sygeplejerske Line Høgh fra palliativt team.

Og den indsats har WHO altså fået øje på.
- Vi er glade og stolte over, at vores kræftafdeling og palliative indsats bliver fremhævet af WHO som ét af kun få sygehuse i Europa. Det er en understregning af, at vores fokus og arbejde med at sætte patienten først er vigtigt og rigtigt – og at det også bliver bemærket uden for landets grænser, siger lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Thomas Larsen.

London, Milano og Vejle

WHOs ’policy brief’ er en 20 sider-lang rapport, der sammenfatter, hvordan myndigheder og politiske beslutningstagere i Europa kan integrere rehabilitering i den palliative indsats. Rapporten består blandt andet af en række gode eksempler på indsatser, som læserne kan lade sig inspirere af. Og her bliver Vejle Sygehus’ tidlige palliative indsats altså fremhævet i en ét side-lang, detaljeret tekst på lige fod med indsatser fra London, Milano, Holland og Tjekkiet.
- Vi ved, at patienterne også tidligt i deres sygdomsforløb har palliative behov, når de er uhelbredeligt syge. Og vi er stadig – så vidt, vi ved – det eneste sted i Danmark, der kører det på den her måde inden for det specialiserede område, forklarer Anette Hygum.

Det palliative team håber, at redegørelsen kan skabe inspiration hos kollegaer i Europa.
- Man kan håbe, det kan inspirere andre til at tilbyde samme indsats andre steder, for patienterne får virkelig meget ud af det, siger Line Høgh, der fortæller, at man barsler med tanken om at udvide den tidlige palliative indsats til også at gælde andre patientgrupper end kræftramte.

WHOs omtale af Vejle Sygehus skaber i det hele taget begejstring på sygehuset.
- Det motiverer os yderligere til at fortsætte den indsats og gøre det endnu bedre til gavn for patienterne, siger Thomas Larsen.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V