Skip til primært indhold

Hvad er et beslutningsstøtteværktøj?

Her på siden kan du blive klogere på hvad et beslutningsstøtteværktøj er.

Til at understøtte fælles beslutningstagning kan patient og klinker anvende et beslutningsstøtteværktøj. Beslutningsstøtteværktøjet hjælper begge parter med at tydeliggøre mulige behandlinger, undersøgelser m.m. og vælge det forløb, der passer bedst til de værdier, patienten lægger vægt på.

Beslutningsstøtteværktøjer:

  • Er en støtte i dialogen mellem patient og sundhedspersonale, når der skal forklares om fordele og ulemper ved undersøgelse, behandling eller et forløb
  • Skal hjælpe patienten med at tænke over, hvad der er vigtigt for ham/hende, og hvilken løsning, der er bedst
  • Skitserer fordele, effekter, risici og ulemper på en klar og balanceret måde og giver ingen anbefalinger
  • Gør patienterne mere tilfredse med behandlingen, idet de føler sig bedre involveret, og sjældnere fortryder en beslutning

Man kan få den opfattelse, at brugen af beslutningsstøtteværktøjer automatisk fører til fælles beslutningstagning, men sådan er det ikke nødvendigvis. Værktøjerne kan hjælpe samtalen og den fælles beslutningstagning på vej, med de kan ikke stå alene. Fælles beslutningstagning kræver fundamentale ændringer af tankegang og handlemønstre.

The Ottawa Hospital har lavet en oversigt over internationale samt færdigudviklede beslutningsstøtteværktøjer. Herfra kan du indhente inspiration og oversigten kan tilgås i følgende link: A to Z Inventory of Decision Aids.

APPFWU02V