Skip til primært indhold

Hjertekarsygdomme

Valg af blodfortyndende medicin

Nogle patienter, der har behov for blodfortyndende medicin ved venøs blodprop, kan have et valg mellem NOAK og Marevan. 

Beslutningshjælperen er udviklet til at kunne skitsere fordele og ulemper samt forklare om risici.

 

Diagnose    

Blodfortyndende medicin ved venøs blodprop.

Fagområde     

Behandling

Valgmuligheder                                                   

  • NOAK

  • Marevan

  • Ingen blodfortyndende medicin

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA), Blodprop og behandling. Sydvestjysk sygehus, Esbjerg.

Ansvarlig               

Vakur Bor, overlæge Klinisk Biokemi

Version

2

Seneste opdatering eller review    

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Det er muligt at tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf)

Ønsker du at få adgang til den elektroniske platform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

13 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V