Skip til primært indhold

Tyk- og endetarmskræft

Adjuverende behandling til patienter med tyk- og endetarmskræft

For patienter med tyk- og endetarmskræft er der flere muligheder for forebyggende behandling med henblik på at mindske risikoen for tilbagefald. Behandlingerne har dog forskellig effekt samt forskellige mulige bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver inddraget i beslutningen om den rette behandling eller fravalg af behandling.

 

Diagnose         

Tyk- endetarmskræft 

Fagområde     

Behandling – Adjuverende behandling

Valgmuligheder 

  • Kemoterapi - enkeltstof
  • Kemoterapi – kombination
  • Ingen kemoterapi   

Indeholder forberedelsesark

Ja                            

Udviklet af      

Implementeringsprojekt: ”Sammen om et valg - Tyk- og endetarmskræft" - Kræftens Bekæmpelse 

Opdateret marts 2022 ved Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt 

Ansvarlig         

Lars Henrik Jensen, Overlæge, Sygehus Lillebælt, Vejle 

Version            

6

Årstal                

2022

Opdateres       

Januar 2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf) 

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav er opfyldt

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier er opfyldt

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

14 ud af 14 kvalitetskriterier er opfyldt

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V