Skip til primært indhold

Tyk- og endetarmskræft

Adjuverende behandling til patienter med tyk- og endetarmskræft

For patienter med tyk- og endetarmskræft er der flere muligheder for forebyggende behandling med henblik på at mindske risikoen for tilbagefald. Behandlingerne har dog forskellig effekt samt forskellige mulige bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver inddraget i beslutningen om den rette behandling eller fravalg af behandling.

Fagområde     

Behandling – Adjuverende behandling

Valgmuligheder 

  • Kemoterapi - kombination
  • Kemoterapi - enkeltstop
  • Ingen kemoterapi   
  • Forsøgsbehandling

Indeholder forberedelsesark

Ja                            

Udviklet af      

Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Ansvarlig         

Overlæge Torben Hansen, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 

Version            

1

Seneste opdatering eller review     

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Adjuverende behandling (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav er opfyldt

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier er opfyldt

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

14 ud af 14 kvalitetskriterier er opfyldt

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V