Skip til primært indhold

Psykotiske lidelser 

Psykoedukation: Undervisning i egen sygdom

I Opsøgende Psykoseteam har vi valgt at lave en beslutningshjælper som støtte til, at patient og behandler kan vælge hvilken form for psykoedukation, der passer til den enkelte. Psykoedukation er et af de mere konkrete tilbud, der er i Opsøgende Psykoseteam og dermed egner sig godt til at lave en beslutningshjælper på. Den kan med sit visuelle udtryk blive en god hjælp, når valget skal træffes.

Fagområde    

Psykoedukation

Valgmuligheder 

  • Individuel psykoedukation
  • Flerfamiliegruppe (McFarlane-metoden)
  • Psykoedukation i gruppe
  • Brugerstyret psykoedukation
  • Ingen psykoedukation

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Psykiatrien Region Syddanmark

Opsøgende Psykoseteam, Vejle, Fredericia og Kolding

Ansvarlig         

Trine Birkelund, Socialrådgiver, Opsøgende psykoseteam og OPUS, Kolding

Version            

1  

Seneste opdatering eller review 

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Psykoedukation: Undervisning i egen sygdom (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 4 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 11 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V