Skip til primært indhold

Psykotiske lidelser 

Psykoedukation: Undervisning i egen sygdom

I Opsøgende Psykoseteam har vi valgt at lave en beslutningshjælper som støtte til, at patient og behandler kan vælge hvilken form for psykoedukation, der passer til den enkelte. Psykoedukation er et af de mere konkrete tilbud, der er i Opsøgende Psykoseteam og dermed egner sig godt til at lave en beslutningshjælper på. Den kan med sit visuelle udtryk blive en god hjælp, når valget skal træffes.

 

Diagnose        

Psykotisk lidelse

Fagområde    

Psykoedukation

Valgmuligheder 

  • Individuel psykoedukation
  • Flerfamiliegruppe (McFarlane-metoden)
  • Psykoedukation i gruppe
  • Brugerstyret psykoedukation
  • Ingen psykoedukation

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Psykiatrien Region Syddanmark

Opsøgende Psykoseteam, Vejle, Fredericia og Kolding

Ansvarlig         

Trine Birkelund, Socialrådgiver, Opsøgende psykoseteam og OPUS, Kolding

Version            

1

Årstal    

 2022     

Opdateres 

November 2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf) 

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 4 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 11 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V