Skip til primært indhold

Tidsforbrug, beslutninger og patientoplevelse ved brug af en BESLUTNINGSHJÆLPER™

I det kliniske studie udforsker man anvendelsen af Beslutningshjælperen hos patienter med mistanke om lungekræft og tidligere brystkræftoperationer, med fokus på beslutningsprocessen og patientens oplevelse.

Projektet

Den første større kliniske undersøgelse af Beslutningshjælperen fandt sted i et tostrenget kohortestudie, hvor der deltog patienter under udredning for lungekræft og patienter nyligt opereret for brystkræft.
Patienterne under udredning for lungekræft havde enten forbigående hæmoptyse samt en CT-skanning af thorax og abdomen uden malignitetssuspekte forandringer, 1-2 nodulære forandringer på 8-10 mm i deres lungevæv eller mediastinale eller hilliære forstørrede lymfeknuder på 1-2 cm.

Der var således tale om patienter med lav risiko for lungekræft, hvor der skulle tages stilling til videre udredning. Der findes dog ikke klar evidens for den videre strategi for denne gruppe. Der kunne vælges invasiv udredning i form af kikkertundersøgelse af lungerne, en afventende tilgang med kontrol-CT-skanning eller afslutning af patienten.

Til patienterne opereret for brystkræft blev der udviklet en Beslutningshjælper med fokus på den adjuverende behandling. Adjuverende behandling forebygger recidiv af brystkræft, men er desværre ikke uden bivirkninger, hvoraf nogle kan påvirke livskvaliteten i væsentlig grad.

Beslutningshjælperen blev udarbejdet med henblik på at hjælpe kvinden og lægen til at vurdere, hvilke bivirkninger der kunne accepteres for at opnå en nedsættelse af risikoen for tilbagefald af brystkræft.

Formålet med projektet er, at teste brug af Beslutningshjælperen til patienter med mistanke om lungekræft og patienter opereret for tidlig brystkræft. Projektet undersøger tidsforbrug, beslutninger og patient-rapporteret inddragelse, beslutningskonflikt og fortrydelse ved brug af fælles beslutningstagning understøttet af en BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Projektet er støttet af Region Syddanmark, Syddansk Universitet og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

Tidsplan (start/slut)

Projektopstart: januar 2017
Projektafslutning: maj 2018.

Projektansvarlig

Stine Rauff Søndergaard, læge og Ph.d. studerende, Sygehus Lillebælt
Stine Rauff Søndergaard - PURE
Stine Rauff Søndergaard - ORCID

Projektpartnere

Medicinsk afdeling, Veje Sygehus. Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus. Designskolen Kolding.

Vejledere

Hovedvejleder: Karina Dahl Steffensen, Professor, cheflæge, ph.d., Leder af Center for fælles beslutningstagning, Sygehus Lillebælt, Vejle

Medvejledere:
Troels Bechmann, overlæge, ph.d, postdoc. Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning

Birgitte Offersen, professor, overlæge, ph.d., Formand for DBCG RT udvalget, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Leonard L. Berry, Professor, Texas A&M University, College Station, Texas, USA

Publikationer

Søndergaard SR, Madsen PH, Hilberg O, et al. The impact of shared decision making on time consumption and clinical decisions. A prospective cohort study. Patient Educ Couns. 2021;104(7): 1560-1567.

Sondergaard SR, Madsen PH, Hilberg O, et al. A prospective cohort study of shared decision making in lung cancer diagnostics: Impact of using a patient decision aid. doi: 10.1016/j.pec.2019.05.018. Patient Educ Couns. 2019 May.

 

Senest opdateret: 29.09.2023

APPFWU01V