Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis og hjemmesygeplejen

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Onkologisk Afdeling

I Onkologisk Afdeling ønsker vi et godt og konstruktivt samarbejde med patienternes praktiserende læge og hjemmesygepleje.

Vi har telefonindgang, hvor sygeplejerske, forløbskoordinator eller lægesekretær sidder klar til at besvare spørgsmål fra patient, pårørende og samarbejdspartnere.


Forløbskoordinatorerne kan være behjælpelige med eksempelvis:
• Fremrykning af tid og scanning for patienter, hvor praktiseerende læger vurderer, at vi skal se patienten tidligere end planlagt
• Spørgsmål til FMK
• Spørgsmål om bivirkninger til medicinsk kræftbehandling
• Spørgsmål om patientforløb
• At sørge for at skabe kontakt til den patientansvarlige læge (PAL)
• Arrangere videomøde

Telefonnumre for praktiserende læge og hjemmesygeplejen

Afsnit for Åbne Indlæggelser

Afsnit for Åbne Indlæggelser

A160 (Bygning A1, 6. sal)


79 40 98 24

Mere information:
Døgnåbent

Onkologisk Ambulatorium Team 1 (Bryst-, prostata- og modermærkekræft)

Onkologisk Ambulatorium Team 1 (Bryst-, prostata- og modermærkekræft)

A170


79 40 60 60

Mere information:
Mandag - fredag kl. 08.00 - 18.00

Onkologisk Ambulatorium Team 2 (Lungekræft)

Onkologisk Ambulatorium Team 2 (Lungekræft)

A280


79 40 60 76

Mere information:
Mandag - fredag kl. 08.00 - 18.00

Onkologisk Ambulatorium Team 3 (Tyktarms-, bugspytkirtel- og gynækologisk kræft)

Onkologisk Ambulatorium Team 3 (Tyktarms-, bugspytkirtel- og gynækologisk kræft)

A280


79 40 60 88

Mere information:
Åbningstid: Mandag - fredag kl. 08.00 - 18.00

Onkologisk Stråleterapi

A200 og A800


79 40 60 34

Mere information:
Mandag - fredag kl. 07.30 - 15.30

Onkologisk Sengeafsnit

Onkologisk Sengeafsnit

A270


79 40 68 14

Mere information:
Døgnåbent
(udenfor ambulatoriernes åbningstid)

Send sikker e-mail til Palliativt Team

Palliafonen

Telefonlinjen er åben fra kl. 9-15 på hverdage og kan kontaktes af både læger og sygeplejersker, der har brug for sparring i forhold til et forløb for en patient. 

Hvis det er en sygeplejerske, der passer telefonen, og hun ikke kan hjælpe, går spørgsmålet videre til lægen og omvendt.

Tlf.: 21 77 87 47

Palliativt Team

Palliativt Team

Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken


79 40 91 00

Patienthotellet

Patienthotellet

Bygning E5 (E310)


79 40 54 60

Mere information:
Mandag - torsdag 7.00 - 19.00
Fredage og dagen før helligdage 7.00 - 14.30

Praksiskonsulenter

Lene Søndergaard

Praksiskonsulent


23 67 55 76

Jeanette Kønig

Præst


79 40 52 85

Jan Torkill Lange

Præst


41 26 42 21

Socialrådgiver

Tina Elmbo Salin

Socialrådgiver

Onkologisk Afdeling


79 40 57 92

Vagthavende læge


79 40 60 41

Behandlingsspektrum

Ambulatoriet tilbyder medicinsk kræftbehandling til personer over 18 år, der er diagnosticeret med en af følgende kræftsygdomme:


• Brystkræft (Team 1)
• Prostatakræft (Team 1)
• Lungekræft (Team 2)
• Kræft i æggestokkene (Team3)
• Kræft i livmoderen (Team 3)
• Tarmkræft (Team 3)
• Bugspytkirtelkræft (Team 3)

Personer med modermærkekræft (Team 1) tilbydes opfølgning. Aktiv medicinsk behandling varetages af Onkologisk Afdeling på OUH.

 

Divese vejledninger kan findes her til eksempelvis:
•Seponering af kemopumpe
•Omgang med cytostatika
•Skiftning af plaster ved picc-line

Et tilbud til patienter bosat i Region Syddanmark

• med tidligere kræftsygdom
• som ikke længere er i aktiv behandling
• som ikke længere er i i opfølgningsforløb på ansvarlig afdeling

Mange kendte og almindelige senfølger håndteres allerede på bedste vis hos egen læge, i kommunen eller en oplagt sygehusafdeling. Det nye tilbud retter sig til patienter, hvor ovenstående muligheder ikke er til stede. Det kan være patienter, hvor symptomerne er uklare eller komplekse, hvor sammenhængen til tidligere kræftsygdom eller kræftbehandling er uafklaret, eller symptomer, der opstår lang tid efter afslutning på sygehus. Både kirurgisk behandling, medicinsk behandling og strålebehandling kan være årsag til senfølger.

Eksempler på senfølger kan være: neuropati, lymfødem, psykiske og kognitive følger (angst, depression, træthed), kardielle symptomer, pulmonale symptomer, vedvarende smerter, gener fra mave- tarmkanal eller urinveje, endokrine forandringer (inklusiv osteoporose), muskel-, led-, og knoglegener, uspecifikke klager etc.

Henvisning

I henvisning fra praktiserende læge ønskes oplysninger om: symptomer/gener fra patienten, oplysning om tidligere kræft og kræftbehandling, oplysning om allerede iværksat tiltag mhp. bedring af generne, oplysninger om komorbiditet.

Forløb

Et forløb i Onkologisk Ambulatoriums senfølgeklinik vil være et afgrænset forløb og vil typisk indeholde:

• 1. samtale og undersøgelse. Evt. supplerende blodprøver / skanning / skopi
• 2. samtale og opsamling på undersøgelser samt evt. igangsætning af behandling
• Evt. 3. samtale mhp. opfølgning på evt. iværksat behandling
• Afslutning til opfølgning hos praktiserende læge

Håndteringen beror på et tværfagligt samarbejde mellem de forskellige kliniske afdelinger, Fysioterapien, Røntgenafdelingen og almen praksis. Det vil ikke altid være muligt, at tilbyde en evidensbaseret behandling rettet mod en senfølge.

Stråleterapien tilbyder strålebehandling til personer over 18 år mod:


• Brystkræft (Team 1)
• Prostatakræft (Team 1)
• Hudkræft (Team 1)
• Lungekræft (Team 2)
• Endetarmskræft (Team 3)
• Kræft i livmoderen (Team 3)
• Spredning af kræftsygdomme (lindrende strålebehandling)

Palliativt Team Vejle deltager i udviklingen af den palliative indsats samt tilbyder hjælp til patienter med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig.

Palliativt Team Vejle tilbyder 

  • Lymfødembehandling i eget hjem til patienter, som er terminalregistreret (LÆ165) og bosiddende i Vejle, Kolding og Fredericia kommune.
    • Målgruppen er patienter med behandlingskrævende lymfødem, som i forvejen ikke er tilknyttet Palliativt Team, Vejle. Patientens øvrige problemstillinger forventes varetaget i primær sektor eller stamafdeling.
  • Rehabiliteringstilbud til mennesker, der lever med avanceret kræftsygdom, der har symptomer og problemstillinger, der kræver specialiseret, tværfaglig indsats med rehabiliterende sigte
  • Udefunktion - besøg i patientens eget hjem. Der tilbydes behandling og konsulentbistand i samarbejde med den praktiseende læge, evt. hjemmesygepleje og den sygehusafdeling, hvor patienten er tilknyttet
  • Palliafonen  - Tlf.: 21 77 87 47
    En telefonlinje som kan kontaktes af både læger og sygeplejersker, der har brug for sparing i forhold til et forløb for en patient.

    Telefonlinjen er åben fra kl. 9-15 og passes af en læge eller meget erfaren sygeplejerske. 

Afsnittet er for uhelbredeligt syge patienter med kræft, som ikke kan modtage mere medicinsk kræftbehandling. Henvisning til Afsnit for Åbne Indlæggelser kan sendes på patienter bosiddende i SLB's kommuner (Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart)

Når henvisning er visiteret og godkendt orienteres patienten, egen læge og hjemmesygeplejen. De får en pjece og et brev med kontaktoplysninger til afsnittet.

Onkologisk Ambulatorium: 5790000181278

Senfølgeklinik: 5790000181278

Stråleterapien: 5790000181278

Palliativt Team: 5790000215829

Afsnit for Åbne Indlæggelser: 57900002413131

Mulighed for parkering

Elevator 

Handicapvenlig adgang

Handicaptoilet

Afdelingsledelse, overlæger og afdelingslæger

Portræt af chefsygeplejerske Dorthe Kronborg

Dorthe Kronborg

Chefsygeplejerske

Onkologisk Afdeling


79 40 60 62 Sikker e-mail, Onkologisk Afdeling, Vejle
Cheflæge Lars Henrik Jensen

Lars Henrik Jensen

Cheflæge

Onkologisk Afdeling


79 40 68 02 Sikker e-mail, Onkologisk Afdeling, Vejle

Brystkræft

Lone Volmer (medicinsk kræftbehandling)

Prostatakræft

Christine Vestergaard Madsen

Modermærkekræft

Gulalai Hanan

Christa Nyhus

Analkræft

Birgitte Mayland Havelund (medicinsk kræftbehandling)

John Pløen (strålebehandling)

Colonkræft

Torben Frøstrup Hansen

Rectumkræft

Torben Frøstrup Hansen (medicinsk kræftbehandling)

John Pløen (strålebehandling)

Bugspytkirtelkræft

Torben Frøstrup Hansen

Galdegangskræft

Lars Henrik Jensen

Gynækologisk kræft

Parvin Adimi

Afsnit for åbne indlæggelser

Kristin Enevoldsen

Palliativt Team

Anette Hygum

Anne Meyling Godskesen

Oversygeplejerske - Team 1

Onkologisk Ambulatorium


79 40 54 86

Sanne Skovbjerg

Oversygeplejerske - Team 2

Onkologisk Ambulatorium


79 40 51 21

Kirsa Dall Kristensen

Oversygeplejerske - Team 3

Onkologisk Ambulatorium


79 40 60 20

Rikke Østergaard

Oversygeplejerske

Stråleterapien


79 40 60 32

Winnie Marotzke

Oversygeplejerske

Palliativt Team


79 40 91 07

Hanne Nafei

Oversygeplejerske

Onkologisk Sengeafsnit


79 40 60 80

Dorthe Dall Kristensen

Oversygeplejerske

Afsnit for Åbne Indlæggelser


79 40 98 25

Elsebeth Thostrup

Oversygeplejerske

Patienthotellet


79 40 54 60
APPFWU01V