Skip til primært indhold

Antallet af børn med nyresten stiger voldsomt

Flere og flere børn har behov for at få fjernet meget smertefulde nyresten, og tendensen vil blot være stigende de kommende år, vurderer professor og overlæge Palle Slot Osther. Årsagen findes ofte i livsstilen.

I løbet af de seneste fire år er der sket en femdobling i antallet af børn, der bliver behandlet for nyresten i Danmark. Helt præcist har lægerne på Vejle Sygehus fjernet 12 nyresten hos patienter under 18 år i 2014, og det tal er steget til 61 i 2017.

- Det er en kombination af, at flere læger finder ud af, at vi som de eneste i landet kan behandle disse børn. Men den største årsag er desværre, at antallet af børn med nyresten er i stigning, siger overlæge og professor i nyre- og urinvejssygdomme Palle Sloth Osther fra Vejle Sygehus.

Langt den største del af væksten i antallet af børn, der får fjernet nyresten, kommer, fordi de har en forkert livsstil.

- For lidt motion, forkert kost, og for meget cola i stedet for vand giver flere børn med sukkersyge og overvægtsproblemer, og det er i denne gruppe, vi ser den mest markante stigning, forklarer Palle Sloth Osther.

Danmark følger tendenserne i andre lande, hvor der også sker en stigning i antallet af børn med nyresten.

Høj ekspertise i Vejle

Kirurgerne på Urinvejskirurgi på Vejle Sygehus må som de eneste i Danmark fjerne nyresten på børn og unge under 18 år.

- At behandle børn for nyresten kræver teknologi og udstyr, der passer til børnene, så vi behandler de fleste her på sygehuset, siger Palle Sloth Osther.

En mindre del af patienterne under seks år bliver opereret på universitetshospitalet i Skejby, hvor urinvejskirurgerne på Vejle Sygehus har et tæt samarbejde med børneurologerne, men det er stadig læger fra Vejle Sygehus, der står for fjernelse af selve nyrestenen.

- Vi har principielt to måder at fjerne nyresten på, og det er ved hjælp af chokbølger eller ved kikkertoperationer, hvor man enten går gennem huden direkte ind i nyren eller via blæren og urinlederen med en tynd fleksibel kikkert op i nyren, hvor stenene kan knuses med laser og efterfølgende fjernes, forklarer Palle Sloth Osther.

Ofte er det meget smertefuldt at have nyresten, men efter de operative indgreb, som karakteriseres som små, får børnene det hurtigt bedre.

- Patienter, hvor vi kan fjerne stenen med chokbølger, kommer og går samme dag, mens de patienter, hvor vi bruger kikkert, oftest behøver indlæggelse en til to dage, siger overlægen.

Langt de fleste er smertefrie efter et par dage, når den knuste sten er tisset ud, og operationssårene er helet.

- Det går sædvanligvis hurtigt, og det er godt, for det kan være yderst smertefuldt at have en nyresten – specielt hvis den stopper urinstrømmen mellem nyren og blæren, forklarer Palle Sloth Osther.

Når stenen er fjernet, går der for langt de fleste børn et større udredningsarbejde i gang, for lægerne vil gerne give et svar på, hvad nyrestenen skyldtes, så familierne eventuelt kan ændre livsstil, eller barnet kan få medicin, som forebygger ny stendannelse.

- Hvis det er en livsstilsbetinget nyresten, er det ofte hele familien, der skal ændre deres vaner, så det er ikke altid lige let, vurderer Palle Sloth Osther.

Mange af børnene skal gå til kontrol i mange år, for at lægerne kan fange en ny nyresten så tidligt som muligt, da indgrebet dermed bliver væsentligt mindre.

Lange forløb

Når børn ender på Vejle Sygehus for at få fjernet en nyresten, har de ofte været igennem meget lange udredningsforløb hos praktiserende læger og børneafdelinger, for det kan være ret svært at finde ud af, at børnene faktisk har en regulær nyresten.

- Ofte har de ondt i maven, døjer med urinvejsinfektioner eller har blod i urinen. De kan også bare præsentere sig med dårlig trivsel, og det gør det svært for lægerne at finde ud af, hvad de reelt fejler, siger Palle Sloth Osther.

Urinvejskirurgerne i Vejle har i øvrigt et tæt samarbejde med landets børneafdelinger, da mange af patienterne kommer herfra. Men også i forløbet efter operationerne er børneafdelingerne vigtige, da de står for at sætte gang i eventuelle livsstilsændringer.

APPFWU01V