Skip til primært indhold

Diskusprolapsoperation på det rigtige tidspunkt er afgørende

Nyt studie fra Rygcenter Syddanmark viser, at 80 procent af de sygemeldte patienter med diskusprolaps, som bliver opereret inden for tre måneder, kommer tilbage i arbejde. Kun 46 procent kommer vender tilbage til arbejdsmarkedet, hvis der går længere tid, før de bliver opereret.

Den gruppe af patienter med diskusprolaps, som både har store smerter i ryggen og ned i benene, er ofte så plagede af deres sygdom, at de ikke kan passe deres arbejde.

Et nyt studie, som er et samarbejde mellem Rygkirurgisk Sektor på Rygcenter Syddanmark i Middelfart og arbejdsmedicinsk Klinik i Esbjerg, har set på, om patienters evne til at komme tilbage til arbejde efter de er opereret for diskusprolaps er afhængig af, hvor længe deres symptomer har varet, og hvor længe de har været sygemeldt.

Kæmpe gevinst for samfundet

Studiet inkluderer data fra 1083 patienter, som blev opereret for en diskusprolaps på Rygcentret fra 1. juni 2009 til 31. december 2013.
Det viser sig at andelen af patienter, der kommer tilbage i arbejde, falder signifikant med varigheden af symptomer. Derudover viser det sig, at 80 procent af sygemeldte patienter kommer tilbage i arbejde hvis de opereres inden for tre måneder, mens kun 46 procent kommer tilbage i arbejde, hvis de opereres senere end tre måneder.

- Hvis vi kan få 80 procent i stedet for 46 procent tilbage i arbejde, er det en kæmpe samfundsmæssig og menneskelig gevinst, at flere af patienterne er selvforsøgende. Undersøgelsen giver desværre ikke svar på, om faldet i andelen der kommer til bage arbejde skyldes selve timingen af kirurgien eller andre faktorer f. eks strukturelle arbejdsmarkeds forhold. Det må kommende planlagte studier kaste lys over, siger overlæge på Rygkirurgisk Afdeling Mikkel Andersen.

Operation på det rigtige tidspunkt

Gennemsnitsalderen for denne patientgruppe er 47 år. Mennesker i den arbejdsdygtige alder, som meget nødig vil ud i lange sygemeldinger.
- Vi ønsker ikke at operere flere, men at operere dem på det rigtige tidspunkt. Med det her studie, har vi solide indikationer for, hvornår det er, forklarer sektorchef for Rygkirurgisk Afdeling på Rygcenter Syddanmark, Carsten Ernst.

Både Carsten Ernst og Mikkel Andersen understreger, hvor vigtigt det er, at være skarp på at bruge de nationale guidelines, som anbefaler at diskusprolapspatienter håndteres uden kirurgi i op til tre måneder. De anbefaler dog også at patienter med mange smerter eller begyndende udfaldssymptomer fra nerverne vurderes tæt i den primære sektor hver fjortende dag. Hvis der ikke sker bedring eller ligefrem forværring, skal patienterne MR skannes og vurderes med henblik på behov for en operation.

- Man skal ikke blive ved med at se tiden an, for tiden er en vigtig faktor for disse patienter i forhold til at kunne vende tilbage til et almindeligt, velfungerende liv, forhåbentlig uden kroniske smerter, understreger Mikkel Andersen og Carsten Ernst.

BONUSINFO:

Forskningen i rygkirurgisk sektor i Middelfart lægger mange ressourcer i at finde det rigtige tidspunkt for at operere for diskusprolaps. I et ph.d.-projekt prøver man at måle på diskusprolapspatienters smerter, ved hjælp af isvand, tryksmerte, saltvandsindsprøjtninger og PET/CT-scanning. Drømmen er at finde en metode til at afgøre, hvem der vil få gavn af en operation. Hvis patienter først bliver overfølsomme for smerter, kan de være svære at hjælpe.

APPFWU01V