Skip til primært indhold

Et møde i lægehuset med stor betydning

I et nyt projekt mødes specialister fra Sygehus Lillebælt med praktiserende læger for sammen at lægge en plan for behandlingen af deres fælles patienter.

Et stærkere samarbejde og en bedre forståelse for hinandens arbejde til stor gavn for patienterne.

Det er resultatet af foreløbigt tre møder, hvor en hjertelæge fra Sygehus Lillebælt og praktiserende læger fra Vejle har sat sig sammen for i fællesskab at drøfte - og lægge en plan for behandlingen af flere patienter.

Møderne er foregået hos ”Lægerne Vedelsgade 1, 1. sal” i Vejle, der er en del af pilotprojektet, som efter planen skal udbredes til flere konsultationer i Sygehus Lillebælts optageområde.
- Det har været hamrende godt, meget givende og lærerigt. Vi har fået afklaret flere ting omkring vores fælles patienter, og jeg har været meget tilfreds indtil videre, siger praktiserende læge, Klaus Østergaard-Nielsen, der sammen med kollegaer har mødtes med ledende overlæge Flemming Hald fra Hjertemedicinsk afdeling på Vejle Sygehus.

Spørger specialisten til råds

Normalt kommunikerer en speciallæge fra sygehuset og en praktiserende læge via et fælles meddelelsessystem og skriver informationer om patienten i dennes elektroniske journal. Eller også taler de – i nogle tilfælde – i telefon om patientens behandlingsforløb.

Men i dette testprojekt har hjertelægen fra sygehuset og de praktiserende læger mødtes fysisk i et par timer hver tredje uge for mere detaljeret at diskutere, hvordan en række fælles hjertepatienter kan få en bedre behandling.
- Det er givtigt, at man kan sætte sig ned og snakke med en hjertespecialist og spørge: ”Skal han omkring sygehuset igen til undersøgelse, eller kan vi afslutte hans forløb?”, siger Klaus Østergaard-Nielsen.

Lægerne har for eksempel lagt en plan for den videre behandling af en række yngre patienter med et for højt blodtryk.
- Vi har helt konkret snakket om, hvorvidt vi kan gøre mere for vedkommende, der allerede får blodtrykssænkende medicin. Skal der mere medicin til, eller er der behov for en ny undersøgelse på sygehuset? Det giver bare en bedre forståelse, at vi sidder over for hinanden og sammen lægger en plan for patienten, siger Flemming Hald.

Højner kvaliteten

Foreløbigt har lægerne gennemgået 17 patienters journaler og sammen set på, om man kan gøre noget anderledes.
- Patienterne siger, at, noget af det allervigtigste for dem, er, at lægen og sygehuset taler sammen. Og at de ved, hvad hinanden laver. Og vi vil gerne, så vidt det er muligt, behandle patienterne ude hos os uden, at de behøver til endnu et tjek på sygehuset. Så på den her måde højner vi kvaliteten for patienternes skyld, for det skal være et endnu bedre tilbud, end patienterne får i dag. Men vi skal på ingen måde være et fremskudt sygehus-ambulatorium – beliggende i lægehuset, siger han.

Som en del af projektet mødes en specialist i hormonsygdomme som diabetes og stofskiftesygdomme med læger fra et lægehus i Middelfart. Planen er, at flere sygehusspecialer og flere lægehuse i det område, som Sygehus Lillebælt dækker, skal være en del af projektet.
- Vi skal henad vejen finde ud af, hvor mange, der skal være involveret. Og hvor ofte man skal tale sig sammen. Det er oplagt, at møderne med tiden kan foregå via video, men hvor vi stadig har god tid til at tale sammen om den enkelte patient, forklarer Flemming Hald.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V