Skip til primært indhold

Flere fødende får mere støtte med ny fødeplan

Med den nye, regionale fødeplan får gravide i Syddanmark endnu bedre støtte i forbindelse med fødslen. På Sygehus Lillebælt har man allerede gode erfaringer med de tiltag, der er kommet til verden.

Jordemoder taler med patient.

Kellie Andersen (tv) er højgravid og her i samtale om dét, der venter forude, når fødslen går i gang.

Især som førstegangs-fødende er det vigtigt at være forberedt på dét, der venter, når fødslen går i gang. På Sygehus Lillebælt er man netop nu gået i gang med at implementere en række tiltag, der skal gøre fødslen endnu bedre for netop førstegangs-fødende.

I december sidste år godkendte regionsrådet en ny fødeplan for Region Syddanmark. Planen indeholder en række tiltag og anbefalinger, som skal være med til at støtte op om nybagte mødre og familier og give alle børn en god start på livet.

Bliver bredt ud til alle gravide

Og på Sygehus Lillebælt har man allerede gode erfaringer med flere af de tiltag, der netop nu bliver sat i verden på fødeafdelinger i hele regionen. Herunder tilbuddet om en fødselssamtale til alle førstegangs-fødedende eller flergangs-fødende med særlige behov i graviditetens uge 35.
- Vi har gennem flere år arbejdet med tilbud om fødselssamtaler hos alle første- og flergangsfødende i Vejle. Sammen med den gravide har vi udviklet en alternativ måde at tænke kendt jordemoder-ordning på, som gerne skulle gøre den gravide og hendes partner mere tryg forud for fødslen, siger Stine Storm, der er afdelingsjordemoder for ambulantområdet på Kvindesygdomme og Fødsler på Kolding Sygehus.

Tilbuddet bliver nu bredt til hele Sygehus Lillebælts optageområde.
- Det er rigtig godt, at vi kan brede det ud til alle vores konsultationer, fordi vi kan se, at det fungerer godt, siger Inge Berg, jordemoder og implementeringskonsulent for den nye fødeplan på Sygehus Lillebælt.

En del af fødselssamtalen – der også kan afholdes før, hvis der er behov for det – centrerer sig omkring et spørgeskema, som den gravide og dennes eventuelle partner kan svare på forinden. Skemaet indeholder en række spørgsmål omkring fødslen, der er relevante at få snakket om inden vandet går.

Svært at overskue når vandet går

Det kan for eksempel være spørgsmål om, hvad der er vigtigt for den gravide og partneren under fødslen, og hvad der gør dem trygge – eller omvendt bekymrede. Der er blandt andet også spørgsmål om smertelindring, ligesom både den gravide og partneren får spørgsmål om, hvordan de hver især normalt reagerer i pressede situationer.
- På den måde er man et skridt foran og har forberedt sig på, hvad der skal ske. Det gør også noget ved modtagelsen til fødslen, at det ikke bare en anonym fødende, der kommer ind på fødegangen, men ’Ulla og Peter’, der ønsker noget bestemt. Det kan være, at det er særligt vigtigt for dem, at de ikke føler sig afvist i telefonen, selvom det måske er tidligt i fødslens opstart, når de ringer herind. Vi ved også, at det er svært at overskue, hvad man ønsker, når først vandet er gået, og veerne er begyndt. På den her måde har vi på forhånd skrevet parrets overvejelser og forventninger i patientjournalen, fortæller Inge Berg.

Stine Storm fortæller, at det også giver parret mulighed for at reflektere over, hvad de hver især ønsker – og også ønsker som par.
- Det er vigtigt at have nogle redskaber til at kunne forventningsafstemme med parret. Og vi kan på en helt anden måde sikre, at de blødere værdier bliver bragt med. Det har vi haft gode erfaringer med i Vejle, siger hun.

Flere tiltag sat i søen

Fødselssamtalen i uge 35 er ét blandt flere tiltag, som Sygehus Lillebælt har igangsat i de senere år. Herunder også webinarer til kommende forældre og fødselsforberedelse med fysisk fremmøde på mindre hold.
- Nogle af de ting, vi har investeret i på projektniveau, har vi nu mulighed for at brede ud. Og det er vi bare helt vildt glade for, siger Inge Berg.

I 2021 var der i alt cirka 3600 fødsler på Sygehus Lillebælt.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V