Skip til primært indhold

Frederikke planlægger dagen, hvor patienten vender hjem

På kræftafdelingen på Vejle Sygehus hjælper en koordinator med at sikre, at der er den rette hjælp at hente, når patienten igen er hjemme. En indsats, der skaber tryghed for patienten.

Frederikke Dahl taler med patient

Frederikke Dahl taler med patienterne, mens de er indlagt.

Frederikke Lindskov Dahl har til opgave at kigge fremad. Fremad mod den dag, hvor patienten igen er hjemme, men hvor kræftsygdommen stadig påvirker hverdagen, og hvor patienten og de pårørende i højere grad på egen hånd skal håndtere dét, der måtte komme.

Siden 1. maj i år har sygeplejerske Frederikke Lindskov Dahl – på fuld basis – haft jobbet som udskrivelseskoordinator på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus. Det er helt nyt, at kræftafdelingen har en sådan koordinator på fuld tid, og de foreløbige erfaringer er positive. Patienterne får generelt god gavn af, at der er en person, der har øjnene rettet mod udskrivelsen – altså den dag, hvor patienten forlader sygehuset.
- Det fører til, at overgangen fra sygehuset til hjemmet bliver lettere for patienten. Fordi patienten og dennes pårørende på et tidligt tidspunkt bliver inddraget og forberedt på, hvad der skal ske, når patienten igen skal hjem, fortæller hun.

Skaber tryghed

De patienter, som Frederikke Lindskov Dahl skal forberede udskrivelsen for, er patienter, der i en kortere periode er indlagt på Onkologisk Sengeafsnit. Patienterne er typisk plaget af bivirkningerne til sygdommen eller den behandling, de får, og det fører en række generende symptomer med sig.
- Ofte er immunforsvaret banket i bund af den kemobehandling, de får. Og så bliver de for eksempel ramt af en infektion, som de skal behandles for på sygehuset, forklarer Frederikke Lindskov Dahl.

Fælles for mange af patienterne er, at de bekymrer sig om dagen, hvor de igen skal forlade sygehuset og skal klare sig på egen hånd.
- Rigtig mange af vores patienter har stået i situationer, hvor de er blevet meget dårlige derhjemme. Derfor er de utrygge over at skulle hjem igen, og af den grund er det vigtigt, at vi sammen med patienten og de pårørende får lagt en god plan for, hvad der skal ske, når patienten igen er hjemme, siger Frederikke Lindskov Dahl.

Den plan begynder Frederikke Dahl Lindskov at lægge allerede dagen efter, at patienten er blevet indlagt. Her har hun den første af flere samtaler med patienten og de pårørende.
- Her skal jeg for eksempel afklare, hvilke bekymringer de har om dét at skulle hjem igen. Vi snakker om de hjemlige forhold, og vi får italesat, at der kommer en dag, hvor de skal hjem igen. Og vi får skabt et sikkerhedsnet for patienten, når vedkommende kommer hjem, siger hun.

Patienterne er tilfredse

En væsentlig del af arbejdet består i at dokumentere og nedfælde, hvad der bliver aftalt, så alle parter – også udenfor sygehuset – ved, hvad der er planlagt. Tidligere var dokumentationen ikke altid fyldestgørende og opdateret, og det kunne skabe tvivl om, hvad der var aftalt.
- En aftale kan bestå i, at hjemmesygeplejersken kommer og tager over på ansvaret for medicinen, så patienten ikke også har det ansvar at stå med. Det kan også være, at der skal koordineres hjemmehjælp, eller at palliativt team skal inddrages.

På andre afdelinger på Sygehus Lillebælt har man også udskrivelseskoordinatorer. På Akutafdelingen i Kolding har de to koordinatorer, på Medicinske Sygdomme har de én – og på Medicinsk Afdeling i Vejle har man pr. 1. december ansat to af slagsen.

Onkologisk Afdeling har spurgt patienterne, hvad de synes om det samarbejde, de har med udskrivelseskoordinatoren, og de foreløbige tilbagemeldinger fra patienterne er generelt positive – og patienterne fortæller, at de er tilfredse med ordningen.
- Det er rart at vide, at patienterne generelt siger, at de er tilfredse og føler sig mere trygge over at skulle hjem, siger Frederikke Dahl Lindskov.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V