Skip til primært indhold

Patienter og pårørende er med til at forbedre sygehuset

I Sygehus Lillebælts Patient- og Pårørenderåd har medlemmerne en stemme, som de bruger til at forbedre sygehuset i samarbejde med personalet.

I to år har Henrik Rønnenkamp Jakobsen siddet med i Patient- og Pårørenderådet på Kolding Sygehus. Her har han delt sine erfaringer som pårørende – og han har på den måde været med til at udvikle sygehuset.
- Jeg synes i høj grad, at vi har indflydelse. Og vi kan være med til at gøre Kolding Sygehus bedre, siger han.

Patient- og Pårørenderådet består af i alt 18 medlemmer i form af seks medarbejdere fra sygehuset, seks patienter og seks pårørende. Og én af dem er altså Henrik Rønnenkamp Jakobsen, som meldte sig ind i rådet i 2018, efter at hans nu afdøde far havde været indlagt i længere tid på Kolding Sygehus. Familien var efterfølgende ikke tilfreds med den måde, som sygdomsforløbet var foregået på.
- Der var en del ting, vi stødte på undervejs, som vi siden kritiserede, siger han.

Har en reel indflydelse

For at bruge kritikken på en konstruktiv måde meldte Henrik Rønnenkamp Jakobsen sig ind i Patient- og Pårørenderådet, hvor han har siddet lige siden. Her har han kunnet dele ud af sine erfaringer fra forløbet med faderens indlæggelse, men han har også på anden vis bidraget til at forbedre sygehuset med små og store forandringer.
- Det er vigtigt at kunne give de ansatte gode råd. Jeg har luftet min kritik, og jeg har helt klart oplevet, at den er blevet taget til efterretning på konstruktiv vis, siger han.

Der er et Patient- og Pårørenderåd på både Kolding og Vejle Sygehus. Seks gange om året mødes medlemmerne for at drøfte og bidrage med gode idéer til sygehusets udvikling - og for at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem patienter, pårørende og medarbejdere på sygehuset.
- Medlemmerne har en reel indflydelse. De har en stemme, og vi lytter til, hvad de fortæller os. Vi får på den måde en bred vinkel på de emner, vi diskuterer, siger sygeplejefaglig direktør på Sygehus Lillebælt, Helle Adolfsen.

Hvert møde bliver indledt med en fortælling af en patient eller pårørende, der deler en oplevelse, som vedkommende har haft på sygehuset. Det kan både være noget, der er godt, men det kan også være noget, som kunne være håndteret anderledes. Siden kommer rådet så med et samlet bud på, hvad der kan forbedres. I det seneste år har rådet blandt andet fokuseret på emner som ’det virtuelle sygehus” og ikke mindst ”patienter og pårørende”. Det har ført konkrete resultater og forbedringer med sig.
- På møderne er der et meget ligeværdigt, konstruktivt og fælles rum, hvor vi har respekt for hinandens viden og erfaringer. Medlemmerne er nogle meget engagerede mennesker, som jeg har stor respekt for, og de kan være med til at identificere nogle emner, som vi skal sætte fokus på, siger Helle Adolfsen.

Seriøs diskussion i uformel tone

Henrik Rønnenkamp Jakobsen oplever også, at diskussionerne på møderne har været konstruktive og givende.
- Der er en behagelig mødeform, hvor der er højt til loftet, og hvor vi diskuterer emnerne på seriøs vis, men i en uformel tone. De medarbejdere fra sygehuset, der sidder i rådet, er nogle imødekommende mennesker, og som pårørende eller patient føler man sig velkommen, forklarer han.

Til december træder Henrik Rønnenkamp Jakobsen, der bor i Odense, efter eget ønske ud af rådet, men han anbefaler andre at melde sig ind. En deltagelse kræver ingen særlige forudsætninger udover, at man indenfor de seneste tre år skal have været patient eller pårørende til en patient på Kolding Sygehus.
- Hvis man interesserer sig for, hvordan sygehusvæsenet skal udvikle sig, skal man gøre det. For man kan være med til at gøre en forskel, siger han.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V