Skip til primært indhold

Projekt hjalp patienter til at mindske morfinforbruget

Et succesrigt projekt på Smertecenter Middelfart har ført til, at flere patienter er kommet ud af eller har mindsket deres forbrug af morfin-midler.

To sygeplejersker står rundt om læge

En del af holdet, der har hjulpet patienterne med at mindske deres morfinforbrug.

Det kræver ofte en enorm, i nogle tilfælde nærmest uoverskuelig indsats at komme ud af et mangeårigt og alt for stort forbrug af morfin-midler.

Men for en større gruppe kroniske smertepatienter, der har deltaget i et nedtrapningsprojekt på Smertecenter Middelfart, er det ikke desto mindre lykkedes. I projektet forsøgte deltagerne med stor støtte fra sygeplejersker og læger på smertecentret at reducere deres forbrug af morfin-midler.

Resultaterne og erfaringerne, der senere på foråret bliver bragt i tidsskriftet ”Danish Medical Journal”, var gode og lovende. Fire af 22 deltagere kom helt ud af deres forbrug af morfin-midler, mens yderligere 10 fortsatte den gradvise nedtrapning med hjælp fra deres egen læge.
- Det viser jo, at selvom det ser håbløst ud, kan mange komme helt ud af forbruget eller reducere det betragteligt, siger lederen af projektet, overlæge Tommy Grøndahl Nielsen fra Smertecenter Middelfart.

Gør ikke patienterne en tjeneste

Fælles for deltagerne var, at de er kroniske smertepatienter, der tidligere – forgæves - har forsøgt at trappe ud af et omfattende morfin-forbrug, der ofte er begyndt i det små for så langsomt at vokse sig større gennem årene. Blandt de 22 deltagere var der blandt andre en del patienter med nervesmerter eller med rygproblemer.
- Det har været en tung gruppe smertepatienter med et højt forbrug af morfin. De har krævet en stor, mental støtte, fordi de netop har prøvet et nedtrapningsforsøg før, hvor det ikke er gået, fortæller han.

I dag har lægerne en større viden om morfin-midler, end man havde for år tilbage. Dengang fik kroniske smertepatienter ofte ordineret store mængder morfin modsat i dag, hvor forskning viser, at morfin-midlerne ikke nødvendigvis har en positiv effekt på kroniske smerter. Specielt i store doser.

Faktisk oplever patientgruppen ifølge Tommy Grøndahl Nielsen både fysisk og psykisk afhængighed, der gør, at det kan være svært at komme ud af det store forbrug. For hvis patienterne ikke fastholder deres forbrug, oplever mange smertefulde symptomer som hovedpine, søvnbesvær, hjertebanken, indre uro og diarré.
- Man gør ikke smertepatienterne en tjeneste. Tværtimod, for de har ofte ikke gavn af så store mængder morfin-midler, selvom deres dagligdag er præget af smerter. Men morfin er uundværligt til mange patienter med akutte smerter, og man skal ikke dæmonisere det. Man skal bare lægge en plan for at komme ud af forbruget, hvis det ikke er nødvendigt, siger han.

Sygeplejersker en stor hjælp

Den plan var han med til at lægge sammen med de 22 deltagere. En plan, der betød en realistisk, langvarig og rolig nedtrapning over mange måneder, hvor forbruget blev sænket med små doser ad gangen. Samtidig havde sygeplejersker på smertecentret tæt kontakt til deltagerne, som oplevede abstinenser, mens nedtrapningen skete.
- Sygeplejerskerne har gjort en kolossal indsats. Deltagerne fik en livline, som de kunne snakke med om de bekymringer, de havde, og de ting, der måtte være undervejs. Det kunne være hjælp til at komme søvnproblemer eller hedeture til livs, siger Tommy Grøndahl Nielsen.

Deltagerne i projektet, der nu er afsluttet, fortæller over en bred kam, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med projektet, selvom de typisk stadig har samme smerteoplevelse som inden, projektet begyndte. Men til gengæld er de ikke plaget af de bivirkninger og omkostninger, der følger med et meget stort morfinforbrug, og mange fortæller, at de er blevet mere friske i hovedet. En mindre gruppe kunne af forskellige årsager ikke gennemføre projektet, som håbet, og nogle stykker kunne ikke undvære morfin-midler helt for at opretholde deres aktivitetsniveau, men blev indstillet til en lavere dosis.

I Danmark har cirka 140.000 mennesker et forbrug af morfin-midler, der har varet længere end et halvt år. Det anslås, at cirka 10 til 15 procent – af stadig uvisse årsager – har meget svært ved at komme ud af forbruget. I Region Syddanmark er der p.t. ikke et specialiseret tilbud til patienter, der har brug for støtte til at komme ud af morfin-forbruget.

Samtale mellem tre personer

Tommy Grøndahl Nielsen fremviser en 'pille-skærer', der kan dele pillerne helt lige over. En hjælp til patienter, der skal minimere deres forbrug - og pillerne.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V