Skip til primært indhold

Særlig zone letter presset på Akutafdelingen

Akutafdelingen på Kolding Sygehus har i godt et år med succes undersøgt de mindst syge patienter i et særskilt område på afdelingen. Det letter presset på personalet - og giver endnu flere ressourcer til de mest syge, der kommer ind.

Akutafdelingen udefra

Hver uge bliver cirka 120 medicinske patienter undersøgt i Akutafdelingens zone 4.

Det begyndte som et forsøg i slutningen af 2021. Og her mere end ét år senere kan Akutafdelingen på Kolding Sygehus konstatere, at forsøget har ført meget lovende resultater med sig.
- Det er en succes. Og dét, der glæder mig allermest, er, at patienterne er så tilfredse, siger Mohamad Ismail El-Faramawi, der er ledende overlæge på Akutafdelingen og én af idémagerne bag tiltaget.

Successen består i, at et særligt område på Akutafdelingen – zone 4, som den kaldes - er frigjort til de patienter, der umiddelbart vurderes til at være mindst syge, når de ankommer til Akutafdelingen. Patienterne er alle såkaldte medicinske patienter. Det kan for eksempel være mennesker med akutte symptomer som et markant for højt blodtryk eller blodsukkerniveau, en blærebetændelse eller en lungebetændelse. Men fælles for alle de patienter er, at de – forud for ankomsten til sygehuset – ikke umiddelbart vurderes at være så syge, at de behøver at blive indlagt på sygehuset.

Kun hver tiende bliver indlagt

I zone 4 undersøger en erfaren læge så patienten og vurderer, om patienten mod forventning har behov for at blive indlagt. Men lægen kan også allerede dér igangsætte et behandlingsforløb med medicin, der kan få bugt med en eventuel infektion.
- Vi behøver kun at indlægge 10 procent, når de er blevet vurderet af en læge, mens vi kan sende resten hjem. Det er med andre ord kun få patienter, der alligevel bliver indlagt, og det viser, at tiltaget virker. Lægen kan sige til patienten: ”Nu får du en behandling, og så ringer jeg om nogle dage og følger op på din situation”, siger cheflæge på Akutafdelingen, Anne Friesgaard.

Lænestole står side om side i zone 4.

Sådan ser der ud i zone 4 - patienterne kan sidde i store lænestole, mens de venter på at blive undersøgt.

Hver uge bliver cirka 120 medicinske patienter undersøgt i zone 4 af en særligt specialiseret læge. De er henvist dertil efter forinden at have kontaktet egen, praktiserende læge eller alarmcentralen. Dertil kommer en håndfuld patienter med symptomer på kirurgiske mavesygdomme, som også bliver undersøgt i zone 4, hvis det på forhånd vurderes, at de sandsynligvis ikke er alvorligt syge.

Godt, sikkert patientforløb

Patienterne kan blandt andet få taget blodprøver og kan blive scannet, men modsat tidligere bliver de ikke med det samme lagt i en seng og får sygehustøj på. De sidder derimod og venter i lænestole – i deres civile tøj – og bliver først lagt i sengen, hvis det er nødvendigt. Det er med andre ord et udvidet, grundigt lægetjek på et lidt mere specialiseret niveau.
- Det er et accelereret, godt og sikkert patientforløb, der lever op til alle Sundhedsstyrelsens krav. Det skal stadigvæk være sikkert og tryg for patienterne, og de bliver behandlet på fuldstændig samme måde som før. De kommer bare igennem systemet på en VIP-plads, hvor de ikke skal vente længere end højst nødvendigt, forklarer Mohamad Ismail El-Faramawi.

Tiltaget har gjort, at de mindst syge, medicinske og organkirurgiske patienter hurtigere bliver undersøgt. Nogle kan vende hjem allerede efter en time.
- Vi vil gerne af med den lange ventetid, for det gavner hverken patienten eller personalet. For det kan være stressende for personalet at opleve mindre syge patienter sidde og vente i timevis, mens personalet må prioritere at behandle de mest syge patienter. Det undgår vi nu ved at undersøge de mindst syge patienter et andet sted i Akutafdelingen, fortæller Anne Friesgaard.

Tilfredshed hele vejen rundt

I en intern undersøgelse svarer et stort flertal af medarbejderne da også, at arbejdspresset er lettet efter etableringen af zone 4. Og tilbagemeldingerne fra patienterne er også positive.
- Patienterne er meget tilfredse. De er glade for ikke at skulle igennem et langt forløb, hvis der ikke er et behov for det, siger Mohamad Ismail El-Faramawi.

Akutafdelingen planlægger allerede at udvide konceptet, der p.t. er fra klokken 9 til 15 på alle hverdage. Det betyder, at flere læger og sygeplejersker fordeles til at hjælpe patienter i zone 4.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V