Skip til primært indhold

Styrket indsats for det frivillige arbejde på Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt har ansat frivilligkoordinator som del af regionens frivillighedspolitik.

På Børne- og Ungeafdelingen er det dem, der giver de indlagte børn en tur i flotte veteranbiler, på sengeafsnittene er de besøgsvenner for patienter, der ikke har pårørende, og på kræftafdelingen holder de makeup-kurser for kræftramte kvinder. De frivillige er mange steder på Sygehus Lillebælt, men der har ikke før nu eksisteret en overordnet koordinering af, hvad de gør og hvem, der får glæde af det.

Det kommer der nu, idet Sygehus Lillebælt pr. 1. februar har ansat Louise Westphal Killick som frivilligkoordinator. Hun kommer fra et job som sundhedskoordinator i Kolding Kommune.
- Jeg kommer ind med en masse ideer, og med min kommunale baggrund ved jeg, hvad der kan gøres fra kommunalt hold. Det er ikke mindst vigtigt for borgere og patienter, at de oplever en sammenhæng mellem for eksempel kommunen og sygehuset, og det hjælper, når der er en gennemgående person. Det er noget af det, den frivillige kan være. Altså en støtte for patienten – en slags forlængelse af de pårørende, siger Louise Westphal Killick, som nu skal i gang med at skabe sig et overblik over Sygehus Lillebælts frivillige-aktiviteter. Hun skal også ud at tale med afdelinger og patienter for at finde ud af, hvad de gerne vil have støtte til fra frivillige.

Samling over hele Sygehus Lillebælt

Marianne Toft Madsen, oversygeplejerske på Børne- og Ungeafdelingen på Kolding Sygehus, står i spidsen for en af de afdelinger, som har glæde af frivillige kræfter.
- Rigtigt mange vil gerne gøre et stykke frivilligt arbejde, og kørsel i veteranbiler er ét af mange tilbud, som patienterne og deres familier i min afdeling er meget glade for. Med vores nye koordinator får vi sat tilbuddene og det frivillige arbejde i system på hele Sygehus Lillebælt. Det vil være til gavn for de frivillige og samtidig giver det os mulighed for at give endnu flere patienter glæde af det. De frivillige gør det mere behageligt at være på sygehuset, de gør det mindre ensomt for dem, der ikke har pårørende, og de giver nærvær og samvær, siger Marianne Toft Madsen.

Baggrund

Sygehus Lillebælts ansættelse af frivilligkoordinator Louise Westphal Killick er en del af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab. Hver af de fem sygehusenheder i regionen er i gang med at ansætte en frivilligkoordinator for at understøtte og udvikle det frivillige arbejde på sygehusene og mellem sygehuse og andre offentlige instanser, såsom kommuner og praktiserende læger. De frivillige vil i fremtiden for eksempel kunne følge patienten hjem fra sygehuset og være en støtte i kontakten med de kommunale tilbud, til besøg hos egen læge og gennemgående i hele patientens liv.

Kontakt

Anne-Mette Vargas Johnsen

Kommunikationskonsulent

Det Digitale Kompetenceteam, Kommunikation


24 99 42 69
APPFWU01V