Skip til primært indhold

Temadag i marts om mulige, nye samarbejder

Sygehus Lillebælt inviterer virksomheder til en temadag i marts om mulige samarbejder indenfor bæredygtig og effektiv indkøb, logistik og lagerstyring.

Vejle Sygehus

Regionerne har sat fælles regionale, ambitiøse klimamål. Vi skal halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035 sammenlignet med 2022. Det stiller krav til vores indkøb og fordrer en omlægning af vores forbrug og arbejdsgange. Vi skal blandt andet udskifte engangsudstyr med flergangsudstyr - og undgå spild i alt fra kaffekopper til operationsudstyr.

Denne omstilling har Sygehus Lillebælt brug for hjælp til.

Den 11. marts 2024 fra kl. 13.30-16.30 afholder Sygehus Lillebælt derfor i samarbejde med innovationsparken DANDY Business Park en temadag i Auditoriet på Vejle Sygehus hvor interesserede kan få indblik i vare-, logistik- og lagerstyring på Sygehus Lillebælt. Håbet er, at virksomheder og leverandører kan bidrage med gode idéer og løsninger, der kan hjælpe med denne klimavenlige omstilling, og som vi kan samarbejde om.
- Ved at invitere virksomheder helt ind i vores ”maskinrum”, håber vi at blive mere nærværende i fortællingen om vores arbejdsområder og behov, siger leder af Innovationsenheden på Sygehus Lillebælt, Pica Ann Blackburn Andersen

PROGRAM FOR DAGEN

11. marts 2024, 13.30-16.30 - Auditoriet (Bjerget), Vejle Sygehus

13.30 Velkommen v/ sygehusdirektør Christian Sauvr og fagligt oplæg v/ DANDY Business Park

14.30 Besøg på afdelinger
Der bliver mulighed for at besøge afdelinger på Vejle Sygehus. Her vil deltagerne få et indblik i hvilke varer vi forbruger samt få en introduktion til vores nuværende arbejdsgange, og de udfordringer vi aktuelt oplever, og står overfor i fremtiden.

Der er planlagt mulighed for besøg på følgende afdelinger:
• Central depot (Varemodtagelse, sporing og sortering af varer, logistik og distribution, bortskaffelse affald)
• Sterilcentral (lagerlogistik)
• Sengeafdeling (Typer af varer, opbevaring og logistik)
• Operationsafdeling (Typer af varer, opbevaring og logistik)
• Bag skærmen (Fra bestilling af varer til varer i restordre)

16.00 Netværk

16.25 Tak for i dag v/ sygehusdirektør Christian Sauvr

TILMELDING

Tilmeld dig og læs mere om temadagen

Bemærk: Når du tilmelder dig, skal du vælge 2 spor -  med en 1. prioritet og 2. prioritet:
Spor 1 - Central depot og Sengeafdeling
Spor 2 - Sterilcentral og Operationsafdeling
Spor 3 - Sengeafdeling og Sterilcentral
Spor 4 - Operationsafdeling og Bag skærmen
Spor 5 - Bag skærmen og Central depot

Bag om Sygehus Lillebælt og DANDY Business Parks samarbejde
Sygehus Lillebælt og innovationsparken DANDY Business Park i Vejle er gået sammen om at etablere et fælles udviklingsmiljø, hvor nye, innovative sundhedsløsninger kan blive skabt og udviklet.

Samarbejdet har fokus på behov, gode idéer og løsninger, der skal skabe en endnu bedre behandling og pleje af patienter. Kernen i samarbejdet er en række møder – typisk én gang i kvartalet - mellem repræsentanter fra sygehuset og forskellige, relevante private aktører. Her vil idéerne blive konkretiseret og drøftet i detaljer.

Møderne er dels temadage - med temaer som for eksempel ’pårørende’, ’klima og miljø’ og ’teknologi/data.’ På de møder vil deltagerne diskutere forbedringer af eksisterende løsninger, men også i fællesskab finde helt nye konkrete, sundhedsfaglige samarbejdspotentialer til gavn for patienterne. Eller også er møderne dels særlige ’pitch-møder’, hvor virksomheder og medarbejdere fra SLB har mulighed for at præsentere deres bud på idéer, produkter og services over for repræsentanter fra sygehuset og DANDY Business Park.

Når Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park sammen har defineret ønsker og forslag til nye tiltag eller projekter, fortsætter arbejdet - helt konkret - i kreative innovationsmiljøer, hvor idéerne kan vokse, testes og udformes.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V