Skip til primært indhold

Æggestokkræft

Tilbagefald af æggestokkræft - platin resistent

Kvinder diagnosticeret med æggestokkræft vil trods god effekt af primær standard behandling ofte opleve af få tilbagefald. Dette kan være et voldsomt forløb grundet de ringe udsigter for helbredelse. Beslutningshjælperen skal give patienten og dennes pårørende viden om fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsstrategier, når man har platin-resistent sygdom samt inddrage patienters personlige præferencer i det komplekse forløb, de står i.

Fagområde 

Behandling efter tilbagefald (platin-resistent)

Valgmuligheder                        

  • Kemoterapi - Caelyx
  • Kemoterapi - Topotecan
  • Kemoterapi - Ugentlig Taxol
  • Bevacizumab
  • Observation
  • Forsøgsbehandling

Indeholder forberedelsesark 

 Ja

Udviklet af  

Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Ansvarlig   

Overlæge Parvin Adimi, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 
Overlæge Lars Fokdal, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Version   

1

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™       

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Æggestofkræft - Platin-resistent (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

16 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V