Skip til primært indhold

Den sidste tid

En BESLUTNINGSHJÆLPER™ udviklet til samtale omkring den sidste del af patienternes liv

Som udgangspunkt er Beslutningshjælpere sygdoms/afdelingsspecifikke, men der har gennem flere år været forespørgsler om en generisk BESLUTNINGSHJÆLPER™, der handler om den sidste tid. Derfor har en tværfaglig og tværgående gruppe på Sygehus Lillebælt bestående af deltagere fra Enhed for Lindrende Behandling, Medicinsk Afdeling Vejle (Hæmatologisk- og Lungemedicinsk Afdeling), de anæstesiologiske afdelinger, Sygehus Lillebælt, Kvalitetsafdelingen og Center for Fælles Beslutningstagning arbejdet med udviklingen af Beslutningshjælperen "Den sidste del af mit liv" siden maj 2023.

Beslutningshjælperen omhandler opfølgning, lindring og behandlingsniveau, når livsforlængende behandling afsluttes. Dette fordi der ikke længere kan tilbydes patienten livsforlængende behandling ud fra en faglig vurdering, eller fordi patienten selv ønsker at stoppe den livsforlængende behandling. Kvalitetsafdelingen på Sygehus Lillebælt er ansvarlig for Beslutningshjælperen, og den kan fremover anvendes af alle, tilpasset i de enkelte afdelinger med færre eller flere kort alt efter behov. Mangler afdelingerne specifikke valgmulighedskort, kan afdelingerne derfor selv udvikle dem med vejledning fra Center for Fælles Beslutningstagning og Kvalitetsafdelingen. Andre interesserede udenfor Sygehus Lillebælt kan anmode om en kopi af beslutningshjælperen og derefter tilrette den til egen kontekst.

Fagområde  

Den sidste tid / end of life

Valgmuligheder

  • Opfølgning - Ved egen læge
  • Opfølgning - Kontakt til ambulatorie
  • Lindring - Hospice
  • Lindring - Specialiseret lindrende behandling i eget hjem ved Enhed for Lindrende Behandling
  • Lindring - Kommunalt tilbud om lindrende behandling i eget hjem
  • Lindring - Åben indlæggelse
  • Behandlingsniveau - Forsøg på genoplivning ved hjertestop
  • Behandlingsniveau - Overflytning til intensiv afdeling
  • Behandlingsniveau - Ernæring gennem sonde

Indeholder forberedelsesark

Nej

Udviklet af

Faglig tovholder professor, ph.d., sygeplejerske Hanne Irene Jensen, de anæstesiologiske afdelinger, Sygehus Lillebælt
Professor, overlæge Anders Løkke, Medicinsk Afdeling, lungemedicinsk
Sygeplejerske Lillian Oxholm Skaarup, Medicinsk Afdeling, hæmatologisk
Afdelingslæge Sarah Leeth Hansen Farmer, Medicinsk Afdeling, hæmatologisk
Overlæge Anette Hygum, Enhed for Lindrende Behandling 
Kvalitetskonsulent Mette Jo Ipsen, Kvalitetsafdelingen
Center for Fælles Beslutningstagning

Ansvarlig

Kvalitetskonsulent Mette Jo Ipsen, Kvalitetsafdelingen Sygehus Lillebælt

Version

1,0

Seneste opdatering eller review

2024

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Den sidste del af mit liv (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

5 ud af 5 certificeringskriterier

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøj

9 ud af 17 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

Den sidste tid

Schlick CJR, Bentrem DJ. Timing of palliative care: When to call for a palliative care consult. J Surg Oncol. 2019;120:30-4. (Review)

Shepperd S. et al. Hospital at home: home-based end-of-life care (Review). Cochrane Database Syst Rev 2021;16;3:CD009231.

Hoare S et al. Home care and end-of-life hospital admission: a retrospective interview study in English primary and secondary care. Br J Gen Pract 2019;69:e561–e569

National Institute of Ageing: Providing Care and Comfort at the End of Life | National Institute on Aging (nih.gov)

Crawford GB et al. Care of the adult cancer patient at the end of life: ESMO Clinical Practice Guidelines. ESMO Open 2021;6:1-13

Intensiv

Herridge M, Azoulay E. Outcomes after Critical Illness. N Engl J Med 2023;388:913-24 (Review)

Morgan A. Long-term outcomes from Critical Care. Surgery (Oxf) 2021;39:53-9.

Gonçalves‑Pereira et al. Critically ill patient mortality by age: long‑term follow‑up (CIMbA‑LT). Ann Intensive Care 2023;13:7

Hjertestop

Rapport-fra-Dansk-Hjertestopregister-2001-2014.pdf (genoplivning.dk) (Fig. 8, s. 15)

Amarcher SA et al. Long-term Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Cardiol. 2022;7:633-43.

Andersen LW et al. In-Hospital Cardiac Arrest: A Review. JAMA 2019;321:1200–10

Sonde

Loofs TS, Haubrick K. End-of-life Nutrition Considerations: Attitudes, beliefs, and Outcomes. Am J Hosp Palliat Care 2021;38:1028-41 (Meta-Analysis)

APPFWU02V