Skip til primært indhold

Brystkræft

Efterbehandling Brystkræft

Fagområde   

Efterbehandling

Valgmuligheder 

  • Kemoterapi
  • Antihormon
  • Antistof
  • Strålebehandling
  • Zoledronsyre
  • Ingen behandling

Indeholder forberedelsesark

Nej                            

Udviklet af    

Onkologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital på baggrund af Beslutningshjælper fra Sygehus Lillebælt

Ansvarlig

Afdelingslæge Johanne Bakker Jeppesen, Onkologisk afdeling, Nordsjællands Hospital

Version

1

Seneste opdatering eller review

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Efterbehandling brystkræft (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 
Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 6 certificeringskriterier 
Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

14 ud af 17 kvalitetskriterier
Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V