Skip til primært indhold

Graviditet

Missed abortion (Tilgrundegået graviditet i 1. trimester)

Patienter med missed abortion skal træffe beslutning om, hvordan de skal abortere samtidig med, at de følelsesmæssigt er under pres. De er ofte meget kede af det og i den situation, er det svært for dem og evt. partner at rumme information om de forskellige behandlingsmuligheder. Beslutningshjælperen er derfor udviklet for at støtte patient/par i det valg de skal træffe om behandlingsform, ingen -, medicinsk -eller kirurgisk behandling.

Fagområde

Behandling

Valgmuligheder    

  • Afventende forløb
  • Medicinsk abort
  • Kirurgisk abort 

Forberedelsesark       

Nej

Udviklet af       

Projektgruppen for Missed Abortion, Kvindesygdomme og fødsler, Sygehus Lillebælt

Ansvarlig          

Pia Kirstine Berthelsen, Overlæge

Version             

2

Seneste opdatering eller review

2021

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™               

Du har mulighed for at se et preview af den BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Missed abortion (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 6 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

12 ud af 16 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V